HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะซะกุซะ เที่ยงชมวัดต่างๆพร้อมกับรวบรวม"โกะชุอิน(ตราประทับ)"ที่อาซากุสะ
เที่ยงชมวัดต่างๆพร้อมกับรวบรวม"โกะชุอิน(ตราประทับ)"ที่อาซากุสะ

เที่ยงชมวัดต่างๆพร้อมกับรวบรวม"โกะชุอิน(ตราประทับ)"ที่อาซากุสะ

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 25 พ.ค. 2563

อาซากุสะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของวัดกับศาลเจ้า! มาเที่ยววน "ทัวร์เทพแห่งโชคทั้ง 7"
เทพทั้ง 7 แห่ง พร้อมกับรับตราประทับไปด้วยกันเถอะ โกะชุอินคือ หลักฐานในการ
สักการะที่ทำด้วยตัวอักษรหมึกกับตัวประทับตาสีแดงเข้มและตัวอักษร จะได้รับจาก
การไปสักการะวัดหรือศาลเจ้าด้วยเงินประมาณ 300 - 500 JPY แต่ละวัดจะมีแบบ
ตัวหนังสือที่เป็นเฉพาะตัว โดยถูกเขียนด้วยมือทีละใบราวกับเป็นศิลปะ จึงไม่มีที่ซ้ำกัน

"เซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)" สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอาซากุสะ

เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยจุดที่น่าสนใจ เช่น โคมไฟขนาด
ใหญ่หนัก 500 กิโลกรัม เจดีย์ห้าชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ และโบสถ์คันนนซามะ (เจ้าแม่
กวนอิม) ที่หลับไหลอยู่ เป็นต้น ไดโคคุเท็นที่เป็นเทพแห่งโชคทั้ง 7 อยู่ข้าง ๆ กับโบสถ์
ซึ่งถูกตั้งเพื่อให้สักการะอยู่ที่ "ศาลาโยโก" สำหรับโกะชุอินที่มีอยู่ในเซนโซจิ 3 อัน
ทั้งหมดสามารถรับได้ที่สถานที่รับโกะชุอิน

 • Senso-ji Temple
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   5 minutes on foot
  • Phone Number 03-3842-0181

"ศาลเจ้าอาซากุสะ" ที่มีชื่อเสียงเทศกาลสายสัมพันธ์ลูกเอโดะ

"ศาลเจ้าอาซากุสะ" ที่มีชื่อเสียงเทศกาลสายสัมพันธ์ลูกเอโดะ

เมื่อยืนอยู่ข้าง ๆ ทางเดินใหญ่เซนโซจิ แล้วจะมีศาลเจ้าที่มีเทพ 3 องค์อยู่ให้เคารพบูชา
ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งเซนโซจิ ถูกเรียกอย่างคุ้นเคยในชื่อเล่น"ซังจะซามะ" ซึ่งเป็น
ที่มาของเทพ 3 องค์นี้ และถูกรู้จักในนามของเทศกาลซังจะที่มีชื่อเสียง เป็นเทศกาลเดิน
พาเหรดแบกหามศาลเจ้าขนาดเล็กเขย่าโยกอย่างรุนแรงราวกับวาด"ดอกไม้ไฟกับการ
ทะเลาะคือดอกไม้แห่งเอโดะ" ที่สื่อถึงความเป็นเอโดะลงเป็นภาพ

โกะชุอินของศาลเจ้าอาซากุสะ

โกะชุอินของศาลเจ้าอาซากุสะ

ภาพซ้าย : ในตัวอักษร "เอบิสุ" ที่หมายถึงธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เป็นลวดลายตะกร้า
จับปลาที่ใส่ปลาที่ตกมาได้
ภาพขวา : ใน"ฟูฟุโคมะอินุ (สุนัขโคมะคู่สามีภรรยา)" ซึ่งเป็นผู้รับใช้เทพที่นั่งเรียงกัน
2 ตัว หมายถึง โชคดี สมรักในความรักและพุทธคุณด้านความปรองดองของคู่สามีภรรยา

 • Asakusa Shrine
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   7 minutes on foot
  • Phone Number 03-3844-1575

"มัทสึชิยามะโชเด็น"วัดที่จะทำให้สงบร่มรื่น

ตั้งอยู่บนเนินสูงเล็กน้อยขนานไปกับแม่น้ำสุมิดะ บริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เป็น
โอเอซิสที่จะทำให้ลืมความวุ่นวายในเมือง บิชามงเท็นผู้ที่ค่อยคุ้มครองโชเด็นที่เป็นพระ
ประธาน และเป็นหนึ่งในเทพแห่งโชคทั้ง 7 มีลักษณะกล้าหาญเหมาะแก่การทำหน้าที่
คุ้มครอง กล่าวต่อ ๆ กันมาว่าจะค่อยปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายออกไปแล้วนำความสุขมาให้
จากตรงนี้ขึ้นไปที่โบสถ์แล้วสามารถที่จะรับโกะชุอินได้

"ศาลเจ้าอิมะโดะ" ที่ที่เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวของ"มาเนกิเนโกะ (แมวกวัก)"

ฟุคุโรคุจุที่มีหน้าตาสุภาพนุ่มนวลเป็นเทพที่ให้โชคความสุข มั่นคงและอายุยืน จากเรื่อง
เล่าเทพของญี่ปุ่นเพราะได้อัญเชิญสามีภรรยา"อิซานากิโนะมิโคโตะ"ที่พึ่งแต่งงานครั้ง
แรก จึงทำให้มีชื่อเสียงพุทธคุณเรื่องผู้โชคความรักด้วย อีกทั้ง ได้มีการเผาอิมาโดะใน
เขตอิมาโดะ อาซากุสะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ให้กำเนิด"แมวกวัก" ที่เป็นของว่างประดับ
รูปร่างแมวเชิญชวนผู้คนโดยการยกเท้าหน้า จะได้รับการประทับแมวกวักคู่ที่แสดงถึง
ความสมหวังในความรัก ในฟุคุโรคุจุแสดงสีหน้าอันอ่อนโยนที่อยู่ในโกะชุอิน

 • Imado Shrine
  • Address 1-5-22, Imado, Taitou-ku, Tokyo, 111-0024
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   15 minutes on foot
  • Phone Number 03-3872-2703

"ฮาชิบะฟุโดอิน" ต้นแปะก๊วยอายุ 700 ปี

"ฮาชิบะฟุโดอิน" ต้นแปะก๊วยอายุ 700 ปี

มองดู TOKYO SKYTREE(R) ใกล้ขนาดมองจากชิราฮิเกะบาชิ ยืนเงียบ ๆ อยู่ปลายทางเดิน
รู้สึกลุ่มลึกเบาบาง ถูกตั้งให้เป็นโบสถ์ปัจจุบันที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ
ในเขตวัดมีต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้อายุ 700 ปี มีผู้มาสักการะมากอดต้นไม้ใหญ่นี้
โดยหวังว่าจะได้รับพุทธคุณจำนวนมากด้วย

โกะชุอินของฮาชิบะฟุโดอิน

โกะชุอินของฮาชิบะฟุโดอิน

รูปซ้าย : โฮเทนซงเป็นเทพพุงพลุ้ย ตัวอักษร"นุโนะ (ผ้า)"ก็ทำให้รู้สึกถึงความกลม
รูปขวา : ที่ซ้ายมือของโบสถ์ก็มี"โกะจูจิโซซง"ผู้มีพุทธคุณในลูกที่เป็นเสมือนสมบัติ และมี
ประดิษฐาน "หินร้อยครั้ง" ของ "การสักการะร้อยครั้ง" ที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านญี่ปุ่นที่
ว่ามาสักการะร้อยครั้งในวัดเดียวกัน

"ศาลเจ้าอิชิฮามะ" สถานที่นิยมถูกวาดในภาพวาดเกี่ยวกับความบันเทิงเริงรมย์ของชีวิต ชาวเมืองสมัยเอโดะ

ในบริเวณวัด ในศาลเจ้า 6 แห่ง มีการบูชาสุนัขจิ้งจอกสีขาวที่นำโชคการค้าธุรกิจและ
เทพอายุยืนหนึ่งในเทพแห่งโชคทั้ง 7 ในศาลที่เรียกชื่อว่า"ศาลเจ้าอิชิฮามะ" ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นมามากกว่า 1,200 ปี และเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในศาลเจ้าที่
ไม่มีจำนวนสิ้นสุดในตัวเมือง โกะชุอินบอกถึงว่าผู้สูงอายุกำลังตามมา และจะได้รับตรา
ประทับเป็นกวาง

 • Ishihama Shrine
  • Address 3-28-58, Minamisenju, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0003
   View Map
  • Nearest Station Minami-Senju Station (JR Joban Line / JR Ueno Tokyo Line / Tokyo Metro Hibiya Line / Tsukuba Express)
   15 minutes on foot
  • Phone Number 03-3801-6425

"ศาลเจ้าโยชิวาระ"ที่ค่อยดูแลปกป้องผู้หญิงที่ทำงาน

นำจัดตั้งที่บูชารวมกับศาลเจ้า 5 แห่งที่ถูกจัดตั้งบูชาในเขตที่เที่ยวผู้หญิงของโยชิวาระ
กับเบนไซเท็นใกล้ ๆ เขตเที่ยวผู้หญิง เขตเที่ยวผู้หญิงคือศูนย์รวมร้านเที่ยวผู้หญิงที่ได้
รับอนุญาตจากทางการ รอบล้อมด้วยรั้วแบ่งเขต รูปร่างของเบนไซเท็นได้ถูกวาดลงอย่าง
เป็นประกายสวยงามในด้านนอกกำแพงด้านหนึ่งของโอคุมิยะ ที่ถูกฟื้นฟูในปี ค.ศ. 2012
ในฤดูใบไม้ผลิ "ซากุระไอโซเมะ" ที่ถูกปลูกเอาไว้จะถูกทำให้บาน เพื่อให้โชคดีกับผู้คน
ที่มาเยือนเขตเที่ยวผู้หญิง

โกะชุอินของศาลเจ้าโยชิวาระ

โกะชุอินของศาลเจ้าโยชิวาระ

รูปซ้าย : แสดงให้เห็นเป็นลำตัวกับหัวของงูด้วยอักษรญี่ปุ่น
รูปขวา : "โออานะซามะ"ที่คุ้มครองตั้งแต่ในดินจนบนพื้นแผ่นดิน กล่าวกันว่าถ้าอธิษฐาน
จากใจจะได้รับโชคลาภอย่างแน่นอน

เดือนพฤศจิกายน ต้อง "ศาลเจ้าโอโทริ" กับเทศกาล "โทริ โนะ อิจิ"

"โทริ โนะ อิจิ"เทศกาลที่ถูกจัดขึ้นที่ศาลเจ้าในเมืองในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี
ที่ศาลเจ้านี้เป็นต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ นอกจากเทพจุโรจินหนึ่งในเทพแห่งโชคทั้ง 7
ที่ถูกจัดตั้งบูชาแล้ว ร่วมกับศาลเจ้าอิมาโดะ เป็นศาลเจ้าหนึ่งใน"ชิตะมาชิฮาจิจะฟุคุมะอิริ
(การสักการะขอพรจาก 8 ศาลเจ้าในโตเกียว)" ที่เป็นการไปสักการะของพรวัด 8 แห่ง
แล้วจะได้พร 8 อย่าง โกะชุอินของที่นี่เป็นตราประทับ"นาเดะโอคาเมะ" ที่ถ่ายทอดกันมา
ในศาลเจ้าในคราดที่เป็นสัญลักษณ์ของโทริ โนะ อิจิ

"ศาลเจ้ายาซากิอินาริ"หลังคามรกต

"ศาลเจ้ายาซากิอินาริ"หลังคามรกต

โทคุกาวะ อิเอะมิทสึที่เป็นโชกุนรุ่นที่ 3 ของสมัยเอโดะ เพื่อความสงบสุขของประเทศ
อธิษฐานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อฝึกฝนวิถีแห่งนักรบ ในสถานที่แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่ม
การสร้างซังจูซังเก็นโดที่ทำตามจากเกียวโต ชื่อของ "ยาซากิ" ก็มีที่มาจาก
"ยุมิยะ (ศรและธนู)" ที่ใช้ในวิถีแห่งนักรบ และเทพฟุคุโรคุจุหนึ่งในเทพแห่งโชคทั้ง 7
ก็ได้ถูกอัญเชิญจัดตั้งเพื่อบูชาอยู่ทางขวาที่สำหรับกราบไหว้ที่ถูกตั้งอยู่หน้าโบสถ์หลัก

โกะชุอินของศาลเจ้ายาซากิอินาริ

โกะชุอินของศาลเจ้ายาซากิอินาริ

รูปซ้าย : ไม่ว่าจะตรงกลางหรือซ้ายล่างก็จะมีตราประทับ"อุมะ (ม้า)" แสดงด้วยอักษร
ญี่ปุ่นโบราณอย่าน่าประทับใจ
รูปขวา : ม้าที่อยู่คู่กับนักรบตั้งแต่สมัยโบราณ และมีภาพ "ประวัติม้าขี่ของญี่ปุ่น" ตั้งไว้
100 ใบที่ถูกถวายไว้ในเพดานในสถานที่กราบไหว้

 • Yasaki Inari Shrine
  • Address 2-14-1, Matsugaya, Taitou-ku, Tokyo, 111-0036
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   8 minutes on foot
  • Phone Number 03-3844-0652
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

บทความใหม่
ค้นหา