ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ

ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ

HOME โทโฮคุ ฟูกูชิม่า ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ

ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ชื่อ "ฟุกุชิมะ" มีที่มาจากการที่คิมุระ โยชิกิโยะ เปลี่ยนชื่อปราสาทซุงิโนเมะ เป็นปราสาทฟุกุชิมะในช่วงปีค.ศ. 1593 แต่ไม่มีรายละเอียดปรากฏแน่ชัดว่าคำว่า "ฟุกุชิมะ" มีที่มาอย่างไร จังหวัดฟุกุชิมะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮกุ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขาบันไดอันยิ่งใหญ่ตระการตา บริเวณทะเลสาบอินาวาชิโระที่ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาของภูเขาบันได และมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออกของจังหวัด จากโตเกียวใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถไฟชินคันเซ็นจึงมีหลายคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากโตเกียว อดีตเคยเป็นแคว้นไอซุที่รุ่งเรืองในสมัยเอโดะ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคิตากาตะราเม็ง โซบะ และอาหารอร่อยอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศได้รับความนิยมอีกด้วยเช่นกัน

อาหารการกิน

สถานที่ยอดนิยม

ที่พัก

สถานที่ยอดนิยม