โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ

โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ

HOME ภูมิภาคคันไซ ดเฮียวโงะ โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ

โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ ของภาพรวมและประวัติศาสตร์

โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ ของภาพรวมและประวัติศาสตร์

เมืองโกเบมีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงเมืองเซ็ตสึกับเมืองฮาริมะ และเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาล หลังจากได้ทำการเปิดประเทศในช่วงปลายสมัยเอโดะ จึงมีการเปิดเมืองท่านี้เพื่อทำกาค้าขายกับชาวต่างชาติ และสร้างที่พำนักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติไว้ในเขตคิตาโนะ จากนั้นมาชาวต่างชาติจำนวนมากได้หลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่และสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตในสไตล์ตะวันตก จนเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของเมืองศิวิไลซ์ที่สมกับเป็นเมืองท่าที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านเครื่องแต่งกาย อาหาร อาคารที่อยู่อาศัย ตลอดจนวัฒนธรรม แต่ในปีค.ศ.1995 เมืองโกเบได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนแล้วเสร็จและกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไม่ต่างจากเมืองโกเบในสมัยก่อนประสบภัยแผ่นดินไหว

ช้อปปิ้ง

เลือกสถานที่