ภูเขาไฟฟุจิ

ภูเขาไฟฟุจิ

ภูเขาไฟฟุจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ภูเขาไฟฟุจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

เป็นภูเขาไฟมีพลังที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซุโอกะ
มีสัณฐานที่สวยงาม เป็นที่รู้จักอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งเป็นต้นแบบของงานศิลปะจำนวนมาก เช่น
โคลงกลอน ภาพวาด และภาพพิมพ์อุคิโยเอะ ด้วย
ภูเขาไฟฟูจิขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2013 ในชื่อ
“ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ ต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจทางศิลปะ”
พร้อมกับกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ทะเลสาบทั้ง 5 ที่บริเวณตีนเขา เรียกกันว่า ทะเลสาบทั้งห้าแห่งฟูจิ

ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก