โทโฮคุ

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

Announcement from the Ministry of Health, Labour and Welfare regarding Coronavirus (COVID-19)

ค้นหาบทความ

  • ห้ามพลาด
  • ฮาวทู

4 All-Inclusive Resorts Near Sendai: Relax at Onsen Hot Springs & Unwind in Tohoku

พื้นที่อื่นรอบมิยางิ โรงแรมแบบญี่ปุ่น (เรียวกัง)

All-inclusive accommodation allows travel without concern for extra costs like food, drinks, activities, and services. They make budgeting easy and are popular with both Japanese and international tourists alike. We’ll introduce four all-inclusive accommodations within a 2.5 hour drive from Sendai, the capital of the Tohoku region of northern Japan, to help get your luxury Japan vacation on point!

Visiting Akita Japan: 9 Essentials to Know Before Traveling to Japan's Scenic North

บริเวณรอบอากิตะ สถานที่น่าสนใจ อื่นๆ

Akita Prefecture is located in the northwestern part of Japan’s Tohoku region. About 450 kilometers north of Tokyo, it takes just over 3 hours to get from Tokyo Station to Akita Station by bullet train. Here’s what you need to know about Akita, local cuisine, and activities to help plan your trip.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/