โทโฮคุ

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

บทความที่ได้รับความนิยม

  • ห้ามพลาด
  • ความชื่นชอบ

10 Must-See Tohoku Festivals: Nebuta, Morioka-Sansa Dance, and More! (2020 Edition)

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ เทศกาล

Japan's Tohoku Region is where traditional culture thrives, and Tohoku festivals that reflect the history, traditions, and characteristics of the land are held in various places. There are many types of festivals in Tohoku, including the Aomori Nebuta Festival, which highlights gigantic floats, and the Yamagata Hanagasa Festival, which has a spectacular parade of about 10,000 dancers. In the cold region of Akita, the Yokote Snow Festival is also held, honoring deities enshrined in little snow houses called “kamakura.” Here we will introduce ten Tohoku festivals that feature various traits of the different regions during different seasons.

10 Best Spots to See Autumn Leaves in Tohoku: Naruko Gorge, Geibikei Gorge, and More!

บริเวณรอบอากิตะ สวน

Autumn in Tohoku starts in late September, when fall foliage season starts. From the red-and-yellow dyed mountaintops to the incredible autumn scenery passing by as you drive around, there are many ways to enjoy the sights of these beautifully changing leaves. Here, we will introduce ten best places to visit in Tohoku for autumn foliage, as well as the best time to see the leaves changing.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/