โทโฮคุ

ค้นหาบทความ

  • ห้ามพลาด
  • ฮาวทู

Exploring Tsuruga Castle (Tsurugajo): Aizu's Samurai Stronghold

ไอสึวากามัตสึ ปราสาท

Amidst the scenic landscapes of Aizuwakamatsu in Fukushima Prefecture, Tsuruga Castle, also known as Aizuwakamatsu Castle, stands as a resolute guardian of Japan's feudal past. This historic stronghold, with its elegant black facade set against the backdrop of lush greenery, beckons visitors to embark on a journey through time. Beyond its formidable exterior lies a treasure trove of stories that unfold within the castle walls, narrating the exploits of samurai warriors and the resilience of a bygone era. (Main image: Expedition Japan)

Explore Tohoku in Winter With 5 Budget-Friendly Travel Passes (Local Recommended!)

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ การท่องเที่ยวช่วงช่วงฤดูหนาว

During winter, the snow-covered Tohoku region offers a range of activities like skiing, picturesque hot springs surrounded by snowy landscapes, and traditional snow festivals with historical charm. Tohoku is well connected with efficient Shinkansen connections between Tokyo and its prefectures, and convenient access from Narita and Haneda airports, making it an ideal destination for winter travel in Japan. However, as the region is fairly large, it is recommended to use a travel pass for longer trips. Our author, who proudly calls himself "The Writer Who Loves Tohoku the Most in Japan," has lived in Tohoku and will recommend travel passes that allow you to explore the region safely and affordably.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/