โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต

โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต

HOME โทโฮคุ อิวาตะ โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต

โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไตของภาพรวมและประวัติศาสตร์

โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไตของภาพรวมและประวัติศาสตร์

"โมริโอกะ" มีความหมายว่า "เนินเขาที่มีความรุ่งเรืองสมบูรณ์" กล่าวกันว่าท่านนัมบุ ผู้สร้างปราสาทโมริโอกะ เป็นผู้สร้างเมืองรอบ ๆ ปราสาทขึ้น จนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองโมริโอกะในปัจจุบัน เมืองโมริโอกะเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดอิวาเตะมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ และได้กลายเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดอิวาเตะตั้งแต่ยุคเมจิเป็นต้นมา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอิวาเตะ และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการขนส่งของจังหวัดอิวาเตะในปัจจุบันอีกด้วย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแผ่นดินรูปแอ่งล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้ฤดูร้อนมีสภาพอากาศร้อน และฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาว เป็นเมืองที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำที่สุดในเกาะฮอนชู ดอกซากุระจะเริ่มบานช้ากว่าที่โตเกียวประมาณหนึ่งเดือน และจะบานเต็มที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เดินทางจากโตเกียวได้อย่างสะดวกสบายโดยรถไฟชินคันเซ็นประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถเดินทางมาเที่ยวจากโตเกียวแบบไปเช้าเย็นกลับได้

อาหารการกิน

สถานที่ยอดนิยม