ซัปโปโร่/ชิโตเซะ

ซัปโปโร่/ชิโตเซะ

HOME ฮอกไกโด ฮอกไกโด ซัปโปโร่/ชิโตเซะ

ซัปโปโร่/ชิโตเซะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ซัปโปโร่/ชิโตเซะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ซัปโปโรเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของฮอกไกโด บริเวณรอบสถานี JR ซัปโปโรเต็มไปด้วยออฟฟิศและอาคารพานิชย์ขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายกันอยู่ แต่ในขณะเดียวกันที่ใจกลางเมืองก็มี “สวนสาธารณะโอโดริ” อันเขียวชอุ่ม ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติรอบตัว การช้อปปิ้งและทานอาหารแถวซุซุกิโนะหรือทานุกิโคจิก็นับเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง จุดเชื่อมต่อการคมนาคมสนามบินขนาดใหญ่ในฮอกไกโดสนามบินชินจิโตเสะมีบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วย ในบริเวณ “จิโตเสะ” เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทั้งฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว และธีมปาร์คต่างๆ รวมไปถึงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอยู่อย่างครบครัน

ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

ช้อปปิ้ง

เลือกสถานที่

ที่พัก

สถานที่ยอดนิยม

บทความที่เลือก