สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ

สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ

HOME ภูมิภาคคันไซ เกียวโต สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ

สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

สถานีรถไฟเกียวโต สถานที่ที่ผู้คนที่นั่งรถไฟชินคันเซ็นมาเยือนเกียวโตจะต้องก้าวเท้าลงมาเป็นที่แรก ตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นท่าจอดรถไฟเกียวโตในปีค.ศ.1877 เป็นต้นมา ก็ได้มีการขยายพื้นที่ทีละน้อยจนกลายเป็นสถานีรถไฟเกียวโต ปัจจุบันมีการขยายเส้นทางรถไฟไปเป็นจำนวนมาก นอกจาก JR โทไคโด-ชินคันเซ็น แล้วยังมี JR โทไคโด-ฮงเซ็น, ซันอิน-ฮงเซ็น, นาระ-เซ็น, บิวาโกะ-เซ็น, คินเท็ตสึ เกียวโต-เซ็น, รถไฟใต้ดินสายคาราสุมะ ฯลฯ และยังเป็นประตูเชื่อมกับจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ โตเกียว, โฮคุริคุ, โอซาก้า และนาระ เป็นต้น จากสถานีรถไฟเกียวโตล่องลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้มีวัดโทจิที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.794

ที่พัก

สถานที่ยอดนิยม