เซ็นได/มัตสึชิมะ

เซ็นได/มัตสึชิมะ

HOME โทโฮคุ มิยากิ เซ็นได/มัตสึชิมะ

เซ็นได/มัตสึชิมะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

เซ็นได/มัตสึชิมะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ในปีค.ศ. 1601 ไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ สร้างปราสาทขึ้นที่ภูเขาอาโอบะ แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้มีชื่อว่า "เซ็นได (千代)" และเปลี่ยนมาเป็น "เซ็นได" เขียนโดยใช้ตัวอักษร 仙臺(仙台) ในเวลาต่อมา จากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมา มีการสร้างเมืองรอบปราสาทและสถานีพักแรมต่าง ๆ พร้อมกับการก่อสร้างปราสาท จนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ พื้นที่เขตเมืองตั้งอยู่ในที่ราบ และเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล โดยมากสภาพอากาศจะแจ่มใส ถือว่าเป็นพื้นที่ในภูมิภาคโทโฮกุที่มีสภาพอากาศอบอุ่น และเป็นเมืองที่มีปริมาณหิมะตกน้อยที่สุดในบรรดาอำเภอเมืองในภูมิภาคโทโฮกุ นอกจากนี้ในฤดูร้อนอุณหภูมิจะไม่สูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากลมทะเลจากมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ช้อปปิ้ง

เลือกสถานที่