อะตะมิ

อะตะมิ

อะตะมิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

อะตะมิของภาพรวมและประวัติศาสตร์

อะตะมินั้นอยู่ใกล้โตเกียว สามารถรับประทานอาหารทะเลสดๆและลงแช่ออนเซ็น
เที่ยวได้ครบใน 1 วัน จึงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการไปเช้าเย็นกลับ
อะตะมิเป็นแหล่งที่มีประวัติขึ้นชื่อในฐานะที่เป็นเมืองออนเซ็นมาตั้งแต่ยุคเอโดะ …

ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดนิยม

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก