บริเวณรอบอากิตะ

บริเวณรอบอากิตะ

HOME โทโฮคุ อาคิตะ บริเวณรอบอากิตะ

บริเวณรอบอากิตะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

บริเวณรอบอากิตะของภาพรวมและประวัติศาสตร์

กล่าวกันว่าชื่อจังหวัด "อากิตะ" นี้มีที่มาจากบันทึกของโชกุน อาเบะ โนะ ฮิราฟุ ครั้งเมื่อเดินทางมายังที่แห่งนี้ เพื่อไปพิชิตศัตรูที่ทะเลญี่ปุ่นในปีค.ศ. 658 โดยในบันทึกเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า "อางิตะ (齶田)" จังหวัดอากิตะได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดสำคัญในการเดินเรือทางทะเลมาตั้งแต่สมัยโบราณ และในระยะหลังมานี้มีเรือสำราญจากต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จังหวัดอากิตะขึ้นชื่อเรื่องเป็นแหล่งผลิตข้าวและเหล้าสาเก นอกจากนี้อาหารท้องถิ่นอันแสนอร่อยก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของที่นี่ด้วยเช่นกัน

อาหารการกิน

สถานที่ยอดนิยม