ฮาโกเน่/โอดาวาระ

ฮาโกเน่/โอดาวาระ

ฮาโกเน่/โอดาวาระของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ฮาโกเน่/โอดาวาระของภาพรวมและประวัติศาสตร์

ฮาโกเน่ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อย่างเช่น เมืองน้ำพุร้อน
ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ตลอดสี่ฤดู เช่น ดอกไฮเดรนเยีย ดอกซุซุกิ
หรือ ใบไม้เปลี่ยนสี ด่านซึ่งบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ กระเช้าลอยฟ้า
สายฮาโกเน่ และเรือโจรสลัดแห่งทะเลสาบอาชิ ส่วนโอดาวาระ
เป็นเมืองหน้าปราสาทซึ่งเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองที่เป็นจุดแวะพัก
ระหว่างเดินทาง ปราสาทโอดาวาระอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระของญี่ปุ่น”
อาหารขึ้นชื่อคือ “คามาโบโกะ”

บทความที่เลือก