นิกโก

นิกโก

นิกโกของภาพรวมและประวัติศาสตร์

นิกโกของภาพรวมและประวัติศาสตร์

นิกโกเมืองแห่งโบราณสถาน และธรรมชาติอันสมบูรณ์ทั้งป่าและน้ำ
เดินทางจากโตเกียวด้วยเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ศาลเจ้านิกโกโทโชงู วัดนิกโกซังรินโนจิ และศาลเจ้านิกโกฟุตะระซันซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1999
และพื้นที่ชุ่มน้ำโอคุนิกโกซึ่งขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ในปี ค.ศ. 2005
ธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนโฉมไปตามฤดูกาลอย่าง ป่าสีเขียวต้นฤดูใบไม้ผลิของน้ำตกเคกอน และน้ำตกริวสึ หรือใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง ก็ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเช่นกัน

ท่องเที่ยว

สถานที่ยอดนิยม

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก