เทศกาล

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของเทศกาล

เทศกาลของประเทศญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล และเกี่ยวข้องกับ "เทพเจ้าแปดล้านองค์" อย่างลึกซึ้ง
ชาวญี่ปุ่นใช้ชีวิตโดยได้รับความกรุณาและความโหดร้ายจากฤดูกาลมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงอธิษฐานให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ การประมงได้ผลดี และภาวนาขออย่าให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาโดยตลอด ตลอดทั้ง 12 เดือนทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดเทศกาลสักการะบูชาเพื่ออธิษฐานขอพรและขอบคุณเทพเจ้า ซึ่งเป็นการขอพรที่เกี่ยวพันกันหลายชั่วอายุคน เช่น ขอให้เด็กเจริญเติบโต ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดี เป็นต้น
นอกจากนี้ "เทพเจ้าแปดล้านองค์" ยังมีความหมายว่ามีเทพเจ้าอยู่มากเป็นอนันต์ จึงมักมีเทศกาลกราบไหว้บูชาเทพเจ้าที่อยู่ในทุกหนทุกแห่ง เช่น ธรรมชาติ ไร่ นา สวน ภายในบ้าน อาหาร ฯลฯ ในประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากเทศกาลที่สืบทอดกันมาในท้องถิ่นแล้ว ยังมีเทศกาลของต่างประเทศ เช่น เทศกาลคริสต์มาส ฮาโลวีน ที่จัดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติทั่วไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในการยอมรับเทพเจ้าต่าง ๆ อีกด้วย
ตอนที่ไปชมเทศกาลต่าง ๆ หากศึกษาถึงที่มาในการจัดเทศกาล ก็จะยิ่งทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้และทำให้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำให้ตรวจสอบกฎระเบียบและข้อห้ามล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่สุภาพต่อเทพเจ้าและดวงวิญญาณที่ประดิษฐานอยู่

สถานที่ยอดนิยม