ศาลเจ้า

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของศาลเจ้า

ศาลเจ้าอิสุโมะโอยะชิโระและศาลเจ้าอิเสะจินกูที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาชินโตมีประวัติยาวนานมาแต่ยุคโบราณ และมีศาลเจ้าน้อยใหญ่จำนวนมากที่ได้รับความเคารพนับถืออยู่ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก