ภูมิภาคคันไซ

บทความที่ได้รับความนิยม

 • ห้ามพลาด
 • เทศกาล
 • สิทธิพิเศษ
 • ความชื่นชอบ
 • ฮาวทู

Five Kyoto Festivals You’ll Want to See!

สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ การแสดง

Many tourists come to Kyoto seeking its old-fashioned air and its storied temples and shrines. When it comes to tradition, however, Kyoto’s three great festivals stand out, and you’ll definitely want to see them if you have the chance. The city also has a variety of other festivals depending on the season, and we’ll be checking out a couple here.

Things to do on Awaji Island: Enjoy a beach BBQ at Awaji Island’s stylish campsite!

เกาะอาวาจิ/ไมโคะ ความบันเทิงในการปรุงอาหาร

How will you spend the holidays with family and friends in the coming season? One fun way that comes to mind is to enjoy a barbecue during your travel. While going to the mountains or riverside is of course fun, having a barbecue at the beach watching the gentle ocean waves is also exceptionally fine. Recently we heard about a stylish campsite on Awaji Island that has been the talk of the town because it is convenient even for a day trip from Osaka or Kobe, so we decided to check it out.

36 Times More Tourists than Before! Three Popular Baths in Kinosaki Onsen for International Visitors

คิโนะซะกิ-อนเซ็น ออนเซ็นและโรงอาบน้ำ

There are many onsen locations in Japan, but currently, the onsen spot fastest growing in popularity among international tourists is "Kinosaki Onsen", in Toyooka City of Hyogo Prefecture. The reason for its rise in popularity is the opportunity for a very "Japanese experience", with its retention of a traditional Japanese onsen envrionment and the ability to tour between several different baths houses in a yukata. This article will list of the most popular baths Kinosaki Onsen has to offer.

Takoyaki in Osaka’s Fukushima District: Checking out the Famous ‘Takoya’!

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ โอโคโนมิยากิ มอนจายากิ และทาโกะยากิ

The taste of Osaka Takoyaki may vary from store to store. However it also reflects the mood of the city. Locals may believe that the "flavor of the neighborhood" is by far the best tasting, but on the other hand may have the desire to expand their tastes a bit further beyond the horizon. The world of takoyaki includes more than just the taste of the ingredients, textures and seasonings, but of the people and the towns as well.

Ultimate Guide to Budget Passes: Discover Japan's Incredible Kansai Region

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ สถานที่น่าสนใจ อื่นๆ

Kyoto and Nara are dotted with tons of World Heritage Sites. Osaka has plenty of tourist attractions, both new and old. And the port town of Kobe is full of exoticism on its own. And now, along with these world-class tourist hot-spots, the Kansai Region Free Value Pass have extended their eligible destinations to include Shiga and Mie Prefectures. There is a reason that Kansai is dubbed the "Private Railway Kingdom," and now you can also take full advantage of the tourist destinations along these railways during your trip around Kansai.

เลือกสถานที่

 • กิอง/คาวะระมะจิ/วัดคิโยมิสึเดระ
 • โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ
 • ชินเซไก/เท็นโนจิ/สึรุฮะชิ
 • สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ
 • นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิ
 • นาระ/อิโคะมะ/เท็นริ
 • อะระชิยามะ/อุซุมะซะ
 • อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ
 • USJ/นันโค

ค้นหาจากพื้นที่

ภูมิภาคคันไซ
ภูมิภาคคันไซ
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-kansai/