HOME ภูมิทัศน์เมืองต่างแดนแบบญี่ปุ่น
ภูมิทัศน์เมืองต่างแดนแบบญี่ปุ่น

ภูมิทัศน์เมืองต่างแดนแบบญี่ปุ่น

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 12 เม.ย. 2560

สิ่งก่อสร้างอย่างเช่น วัดและศาลเจ้าโบราณ หรือธรรมชาติอย่าง
เช่นซากุระและป่าไผ่ ฯลฯ ล้วนเป็นทัศนียภาพแบบต่างแดนที่เต็ม
ไปด้วยกลิ่นอายของญี่ปุ่นที่สามารถเพลิดเพลินไปได้ทุกหนแห่ง
ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงมีการจัดงานเทศกาลในฤดูร้อนในแต่ละ
พื้นที่ทั่วประเทศ
เมื่อย่างเท้าเข้าชมเทศกาลที่มีชื่อเสียงอย่าง "เทศกาลกิอง"
ก็จะสามารถสัมผัสถึงญี่ปุ่นที่เป็น "วัฒนธรรมแบบต่างแดน"
ได้ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ภูมิทัศน์เมืองแบบต่างถิ่นของญี่ปุ่นคืออะไร ?

ภูมิทัศน์เมืองแบบต่างถิ่นของญี่ปุ่นคืออะไร ?

ภูมิทัศน์เมืองที่ให้ความรู้สึกว่าอยู่ต่างถิ่นเมื่อมาถึงญี่ปุ่น คงจะเป็น
ตึกรามบ้านช่องอันเก่าแก่ที่เรียงร้อยกัน อีกทั้งมีวัดและศาลเจ้าที่มี
ประวัติศาสตร์มากกว่า 1,000 ปี ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีจุดที่น่าชม
ในแต่ละช่วงเวลาเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่รัฐบาลในยุคสมัยนั้น ๆ
สร้างไว้ที่เกียวโต, คะมะคุระหรือนาระ ซึ่งแม้แต่ในขณะนี้ ก็สามารถ
ชมสภาพของอาคารบ้านเรือนที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางของ
รัฐบาลในสมัยนั้นได้ อีกทั้ง พื้นที่ที่ถูกเรียกว่า "เมืองรอบปราสาท"
ที่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยมีปราสาทเป็นศูนย์กลางก็เป็น
จุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเช่นกัน อยากให้ลองมาชมปราสาท
ที่มีชื่อเสียง หรือถนนที่ปูด้วยหินที่แผ่ขยายออกโดยรอบให้ได้

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในถิ่นญี่ปุ่น

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในถิ่นญี่ปุ่น

ทิวทัศน์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์คงเป็นฤดูใบไม้ผลิในช่วง
เดือนเมษายนที่มีซากุระบาน และฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนตุลาคม
ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี เป็นต้น ซึ่งทัศนียภาพ
ธรรมชาติเช่นนี้ในแต่ละพื้นที่ล้วนมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากมาย
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านป่าไผ่อยู่ในแต่ละพื้นที่
เช่น บริเวณใกล้ ๆ อะระชิยะมะในเกียวโต หรือวัดโฮโคะคุที่อยู่ใน
จังหวัดคานากาวะ ฯลฯ บริเวณหุบเขาของญี่ปุ่นที่มักจะมีป่าต้นซีดาร์
เรียงต่อกันเป็นทิวแถวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในญี่ปุ่น ก็ล้วนเป็นภาพ
ทิวทัศน์ที่น่าท่องเที่ยวเช่นกัน เชิญดื่มด่ำกับทิวทัศน์ในต่างแดนแบบ
ฉบับญี่ปุ่นของทั้งสี่ฤดูได้

งานเทศกาลบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

งานเทศกาลบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีเทศกาลจำนวนมากมายซึ่งโดยส่วนมากจะอยู่ในช่วง
ฤดูร้อน หนึ่งในนั้นคือ "เทศกาลกิอง" ที่มีประวัติศาสตร์ราว ๆ 1,100 ปี
เป็นประเพณีตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อนของเกียวโต
มีการหามรถที่ตกแต่งเพื่อใช้ในงานเทศกาลที่ถูกเรียกว่า "Hako" ไป
พร้อม ๆ กับเดินแห่ในเมือง นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าเข้าชมอีก เช่น
เมืองโทะคุชิมะจะมีงาน "Awa Odori (ระบำอะวะ)" ในเดือนสิงหาคม
ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่มีวงดนตรีแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาสวมชุดยูกาตะ
หรือเสื้อคลุมที่ใส่ในงานเทศกาลที่เรียกว่าฮัปปิ แล้วเต้นรำให้คล้อง
จองไปกับจังหวะของกลอง เครื่องแบบของแต่ละทีมจะมีการพลิกแพลง
ดัดแปลงซึ่งมีความสวยงามมาก
อีกทั้ง ยังมีงานเทศกาล Aomori Nebuta Matsuri และ Akita Kanto Festival ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันแปลกใหม่ได้อย่างจุใจ

เมืองเล็ก ๆ กลิ่นอายต่างแดนแบบฉบับญี่ปุ่น

เมืองเล็ก ๆ กลิ่นอายต่างแดนแบบฉบับญี่ปุ่น

นอกจากเมืองใหญ่ ๆ ที่ยังหลงเหลือภาพภูมิทัศน์เก่าแก่อยู่อย่าง
เกียวโตแล้วนั้น ตามต่างจังหวัดก็มีเมืองที่สามารถเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพต่างแดนแบบญี่ปุ่นได้เช่นกัน
เมืองคุซะสึที่อยู่ในจังหวัดกุมมะ หรือเมืองเบ็ปปุในจังหวัดโออิตะนั้น
เป็นเมืองที่ได้รับการรู้จักในฐานะเมืองออนเซ็น สถานที่ต่าง ๆ ทุกหน
ทุกแห่งของเมืองจะเต็มไปด้วยไอน้ำ ครบครันไปด้วยที่พักพร้อมมี
ออนเซ็นแบบสมัยเก่าเรียงรายอยู่
โอกินาว่าที่มีประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรริวกิว ก็ยังคงหลงเหลือ
บ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบริวกิว (บ้านชั้นเดียวที่มีกำแพงหิน
ที่เตรียมไว้ป้องกันพายุไต้ฝุ่น) อยู่มากมาย

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา