ปราสาท

ประเทศญี่ปุ่นของปราสาท

ในเมืองหลักส่วนมากจะมีปราสาทอยู่ อาทิ ปราสาทฮิเมจิที่เพิ่งบูรณะเสร็จ และปราสาทที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนยุคเอโดะก็มีไม่น้อย

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม