ศาลเจ้า

ประเทศญี่ปุ่นของศาลเจ้า

ศาลเจ้าอิสุโมะโอยะชิโระและศาลเจ้าอิเสะจินกูที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาชินโตมีประวัติยาวนานมาแต่ยุคโบราณ และมีศาลเจ้าน้อยใหญ่จำนวนมากที่ได้รับความเคารพนับถืออยู่ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก

  • ศาลเจ้า สารพัดเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น