เมืองยุคปัจจุบัน

เมืองยุคปัจจุบัน

Update: 12 เม.ย. 2560

ลักษณะเด่นของเมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันจะเป็น
แบบไหนกันนะ เราขอแนะนำข้อมูลที่ท่านควรทราบไว้เมื่อมาท่องเที่ยว
ในเมืองในปัจจุบัน โดยเริ่มจากกรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
และเป็นเมืองแห่งยุคปัจจุบัน

เมืองของประเทศญี่ปุ่น

เมืองของประเทศญี่ปุ่น

เมืองใหญ่ที่เป็นดั่งตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนี้ ได้แก่ โตเกียว, โอซาก้า,
นาโกยะ, โกเบ, ฟุคุโอกะ และซัปโปโร เป็นต้น
ในบรรดาเมืองดังกล่าว เมืองที่ใหญ่ที่สุด คือ โตเกียว มีประชากรมากกว่า
13,000,000 คน โตเกียวเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองขนาดใหญ่ (Mega
City) ชั้นแนวหน้าของโลก มีคนที่เดินทางมาเรียนหรือทำงานที่โตเกียว
จากจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งศูนย์กลางของภูมิภาคคันโต
(ฝั่งตะวันออก) ก็คือโตเกียว
ส่วนทางด้านเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซ (ฝั่งตะวันตก) ก็คือ
โอซาก้า ซึ่งโอซาก้าเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศญี่ปุ่น จึงนับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทาง
ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างโตเกียวกับโอซาก้า ก็จะมีนาโกยะอยู่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
ที่มีประชากรเป็นลำดับที่

เมืองในกรุงโตเกียว

เมืองในกรุงโตเกียว

เนื่องจากการจัดวางผังของถนนหนทางในกรุงโตเกียวเป็นการจัดตั้งขึ้น
โดยมีพื้นฐานมาจากสภาพบ้านเรือนตั้งแต่สมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1867)
จึงไม่ได้มีสภาพเมืองเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบตากระดานหมากล้อม
อีกทั้ง ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่มีถนนแคบที่ซับซ้อนอย่างผิดไปจากแบบแผน
และทั้งยังมีตรอกที่ไม่มีชื่ออยู่อีกมาก จึงทำให้หลงทางได้ง่าย
ดังนั้น จึงขอให้คุณเดินไปยังสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายแทน
อาทิเช่น สถานีรถไฟหรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
นอกจากนี้ โดยส่วนมากแล้ว บริเวณใกล้ทางออกของสถานีรถไฟจะมี
แผนที่ของบริเวณละแวกรอบ ๆ แสดงไว้อยู่

พื้นที่สำคัญของกรุงโตเกียว

พื้นที่สำคัญของกรุงโตเกียว

กรุงโตเกียวถูกแบ่งออกเป็น 23 เขต หากพูดถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แล้ว
ก็จะนึกถึงชินจุกุ, ชิบุยะ, อิเคะบุคุโระ, อุเอะโนะ, โตเกียว, อะกิฮะบะระ เป็นต้น
พื้นที่ดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนทางเดินรถไฟที่มีลักษณะเป็นวงแหวนของ
สายยะมะโนะเตะ อีกทั้ง อาคารหน้าสถานีรถไฟจะมีทางเชื่อมตรงกับ
ตัวสถานี จึงมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า "อาคารสถานีรถไฟ (Eki building)"
ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านค้าเล็ก ๆ หลากหลาย เช่น ร้านขายของเบ็ดเตล็ด
และร้านอาหาร เป็นต้น

ลักษณะเด่นที่ดีของนครใหญ่

ลักษณะเด่นที่ดีของนครใหญ่

เมืองใหญ่ในญี่ปุ่นมีการพัฒนาอย่างมากในด้านโครงข่ายการคมนาคม
ที่เชื่อมถึงกันหมด จึงสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีรถไฟ
และรถประจำทางให้บริการทุก ๆ หลายนาที และจะมาถึงแทบจะตรงตาม
ตารางเวลาเดินรถที่กำหนดเอาไว้
นอกจากนี้ ยังครบครันไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ทั้งร้านอาหาร
และร้านค้าเล็ก ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่จะมีร้านค้า
ที่เปิดให้บริการถึงช่วงดึก จึงนับว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่อีกประการหนึ่ง

ลักษณะเด่นที่น่ากลุ้มใจของนครใหญ่

ลักษณะเด่นที่น่ากลุ้มใจของนครใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้งของเมืองใหญ่นั้น จะมีผู้คนอยู่แน่นขนัด
ในวันหยุดยาว เช่น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีผู้ใช้บริการระบบขนส่งจำนวนมากใน
ช่วงเช้าของวันทำงาน ซึ่งรถไฟจะมีสภาพที่แน่นขนัดจนถึงขนาด
ที่เรียกว่า "รถไฟเต็ม" ได้เลยทีเดียว
ในด้านของเมืองใหญ่ในภูมิภาคคันโตนั้น มีคนใช้บริการรถไฟเพื่อไป
ทำงานเป็นจำนวนมาก และใช้ช่วงเวลายาวนานจนกว่าจะเดินทางถึงที่
ทำงาน จนกระทั่งมีข้อมูลระบุว่า คนที่เดินทางไปทำงานโดยใช้เวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมงนั้นมีถึงประมาณ 30% ซึ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น
บางครั้งอาจจะถึงระดับที่ว่าไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย
ในขณะที่โดยสารอยู่ในรถไฟ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้