HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะซะกุซะ 10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อุเอะโนะ 10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว ฮาราจุกุ 10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว
10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว

10 อันดับศาลเจ้าที่ต้องไปเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว

Date published: 3 ธ.ค. 2562
Last updated: 23 ธ.ค. 2563

ศาลเจ้าหรือวัดที่สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นนั้น
ไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองเกียวโตเท่านั้น
ขอแนะนำศาลเจ้าที่น่าไปเยี่ยมชมเมื่อเดินทางมาถึงโตเกียว 10 แห่ง

1: ศาลเจ้าฮิเอะ (Hi-e-jinja)

1: ศาลเจ้าฮิเอะ (Hi-e-jinja)

ศาลเจ้าฮิเอะอยู่ที่เมืองนากาตะ เมืองที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการเมือง
ญี่ปุ่น กล่าวกันว่าความรุ่งเรืองทางการค้าขายหรือความสำเร็จของธุรกิจ
และกิจการ มาจากผลสัมฤทธิ์ของศาลเจ้านี้ เป็นศาลเจ้าที่มีทั้งนักการเมือง
นักธุรกิจ หรือพนักงานบริษัทมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสาย
เมื่อครั้นในอดีตยังมีบทบาทในการเป็นพื้นที่ที่ปกป้องปราสาทเอโดะ
มาก่อนด้วย ที่ศาลเจ้าฮิเอะนั้นจะมีลิงเป็นบริวารคอยรับใช้เทพเจ้า
จึงมีการติดตั้งรูปปั้นลิงหินไว้ที่ด้านซ้ายขวาของอาคารศาลเจ้าด้านหน้า
-

2: ศาลเจ้าโทะมิโอะกะฮะชิมังกู (Tomiokahachimangu)

2: ศาลเจ้าโทะมิโอะกะฮะชิมังกู (Tomiokahachimangu)

ศาลเจ้าโทะมิโอะกะฮะชิมังกูเป็นศาลเจ้าที่ถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1627
จะมีการจัดงาน "เทศกาลฟุคะกะวะฮะชิมังกู" ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 350 ปี
จะจัดในทุก ๆ วันอาทิตย์ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน จะมีการเปิดท้าย
ขายของโบราณกันภายในศาลเจ้า และก็จะมีผู้คนจำนวนมากเดินทาง
มาเยี่ยมชม
-

3: ศาลเจ้าเมจิ (Meiji-Jingu)

3: ศาลเจ้าเมจิ (Meiji-Jingu)

เป็นศาลเจ้าสำหรับสักการะจักรพรรดิเมจิกับจักรพรรดินีโชเคน
ในพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 700,000 ตารางเมตร จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ล้อมอยู่ เป็นต้นไม้ที่ได้รวบรวมมาจากทั่วทั้ง
ประเทศราว ๆ 100,000 ต้น จึงทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้
ครบทั้ง 4 ฤดูกาล
จำนวนผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรในช่วงปีใหม่ในแต่ละปีตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคมจนถึงเดือนมีนาคมนั้น มีมากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งมากกว่า
จำนวน 3 ล้านคน
-

4: ศาลเจ้าคันดะ (Kanda Shrine)

4: ศาลเจ้าคันดะ (Kanda Shrine)

ศาลเจ้าคันดะเป็นศาลเจ้าที่สามารถเดินมาจากย่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่ในละแวกอะกิฮะบะระ ย่านยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวได้
ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี
กล่าวกันว่า แม่ทัพในอดีตจะมาสวดขอพรให้ได้ชัยชนะก่อนที่จะบรรลุจุด
ประสงค์ในการรวมประเทศได้ จึงเป็นที่กล่าวขานถึงการให้โชคทางด้าน
การแข่งขัน หรือโชคทางด้านกีฬา
คุณมะสึชิตะ โคโนะสุเกะ ผู้ก่อตั้งบริษัท "พานาโซนิค" บริษัทเครื่องใช้
ไฟฟ้าของญี่ปุ่น ก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้มาเป็นประจำ
-

5: ศาลเจ้าซุยเทนกู (Suiten-gu)

เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับเรื่องที่
เทพเจ้าจะให้โชคลาภในการขอมีบุตรและการคลอดลูกอย่างปลอดภัย
"สายรัดอุ้มเด็ก (Misuzu-obi)" นั้นจะเป็นสายรัดคาดเอวที่คอยรับและปกป้อง
เด็กอย่างอ่อนโยน โดยจะใช้ผ้าฝ้ายดิบบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติ
มาตั้งแต่ในอดีต ได้ทำการย้ายไปยังศาลเจ้าใหม่แล้วในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ของปี 2016
-

 • Suiten-gu
  • Address 2-30-3, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0007
   View Map
  • Nearest Station Hamacho Station (Toei Shinjuku Line)
   1 minute on foot
  • Phone Number 03-3666-7195

6: ศาลเจ้าอุเอะโนะโทโชกู (Ueno Tosho-gu)

6: ศาลเจ้าอุเอะโนะโทโชกู (Ueno Tosho-gu)

เป็นศาลเจ้าที่อยู่ในมุมหนึ่งของสวนสาธารณะอุเอะโนะ และเป็นสถานที่
กราบไหว้แม่ทัพผู้ตั้งรัฐบาลโทะกุงะวะที่ปกครองญี่ปุ่นมาตลอด 400 ปี
ศาลเจ้านี้มีจุดน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น เสาหินโทริอิ(เสาประตูศาลเจ้า)
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ
ตัวอาคารของศาลเจ้าที่จะเปล่งประกายระยิบระยับสีทอง
หรือโคมหินส่องไฟโบราณที่ตั้งเรียงรายตามทางเดินเข้าวัด เป็นต้น
-

 • Ueno Toshogu
  • Address 9-88, Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo, 110-0007
   View Map
  • Nearest Station Ueno Station (Hokkaido Shinkansen Line / Tohoku Shinkansen Line / Akita Shinkansen Line / Yamagata Shinkansen Line / Joetsu Shinkansen Line / Hokuriku Shinkansen Line / JR Keihin-Tohoku Line / JR Yamanote Line / JR Tohoku Main Line / JR Utsunomiya Line / JR Takasaki Line / JR Joban Line / JR Ueno Tokyo Line / Tokyo Metro Ginza Line / Tokyo Metro Hibiya Line)
   5 minutes on foot
  • Phone Number 03-3822-3455

7: ศาลเจ้าเนะซุ (Nezu-jinja)

7: ศาลเจ้าเนะซุ (Nezu-jinja)

เป็นศาลเจ้าสำหรับกราบสักการะเทพเจ้าที่ปรากฏกายออกมาใน
เทพนิยายของญี่ปุ่น และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1,900 ปี
ตัวอาคาร 7 หลังที่อยู่ภายในเขตศาลเจ้านั้น ได้รับเลือกให้เป็น
ทรัพย์สมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
เสาโทริอิสีแดงสดที่ทอดยาวต่อเนื่องกันจนดูคล้ายอุโมงค์นั้นราวกับว่า
ได้ลอดใต้ "เสาโทริอิพันต้น"
-

8: ศาลเจ้าอะคะซะคะฮิคะวะ (Akasakahikawa-Jinja)

8: ศาลเจ้าอะคะซะคะฮิคะวะ (Akasakahikawa-Jinja)

เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่มีผู้มากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งพรหมลิขิตและ
เทพเจ้าแห่งคู่สามีภรรยา จึงได้รับความศรัทธาเลื่อมใสในฐานะศาลเจ้า
แห่งพรหมลิขิตมาตั้งแต่โบราณ
ตัวอาคารศาลเจ้าที่โชกุนสายโทคุงะวะรุ่นที่ 8 ท่านโทคุงะวะ โยะชิมุเนะ
ได้ก่อสร้างขึ้นนั้นก็ยังคงสภาพไว้ดังเดิมตั้งแต่สมัยเอะโดะมาจนถึงปัจจุบัน
และยังได้รับเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด้วย
ถึงแม้จะอยู่ใจกลางเมืองของเขตอะกะซะกะ แต่ก็ยังคงหลงเหลือธรรมชาติ
เอาไว้อย่างมากมาย อย่างเช่น มีต้นแปะก๊วยที่อายุมากกว่า 400 ปีอยู่ด้วย
-

9: ศาลเจ้าอะซะคุซะ (Asakusa-jinja)

9: ศาลเจ้าอะซะคุซะ (Asakusa-jinja)

ศาลเจ้าอะซะคุซะนั้นเป็นศาลเจ้าสำหรับกราบไหว้บุคคล 3 คนที่เป็นเสมือน
เทพเจ้าที่ร่วมกันก่อสร้างวัดอะซะคุซะ
เทศกาล "Sanja Matsuri" ที่มีการแห่ศาลเจ้าจำลอง 100 ศาลไปรอบ ๆ เมือง
อะซะคุซะนั้นเป็นงานเทศกาลขนาดใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นเทศกาลที่ได้สัมผัสถึงบรรยากาศสมัยเอะโดะ
โดยทุก ๆ ปีจะมีผู้มาเยี่ยมชมราว ๆ 1 ล้าน 5 แสนคนเลยทีเดียว
-

 • Asakusa Shrine
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   7 minutes on foot
  • Phone Number 03-3844-1575

10: ศาลเจ้าฮะนะโซะโนะ (Hanazono-jinja)

10: ศาลเจ้าฮะนะโซะโนะ (Hanazono-jinja)

ศาลเจ้าฮะนะโซะโนะตั้งอยู่ที่เขตชินจุกุที่เป็นเมืองแห่งการค้าของโตเกียว
เทศกาล "Tori no ichi" ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั้น จะมี
ผู้คนมาร่วมงานมากกว่า 6 แสนคน มีร้านค้านำ "ไม้เกาหลังนำโชค" ที่เป็น
เครื่องรางนำโชคออกมาวางขายอย่างคึกคัก และมีร้านค้าขายอาหารต่าง ๆ
มาตั้งเรียงรายจนเต็มไปด้วยไอร้อนที่ทำให้ไม่รู้สึกถึงความหนาวของฤดูหนาว
เลยทีเดียว
-

 • Hanazono Jinja
  • Address Shinjuku 5-17-3, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022
   View Map
  • Nearest Station Shinjuku-Sanchome Station (Tokyo Metro Marunouchi Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line / Toei Shinjuku Line)
  • Phone Number 03-3209-5265
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา