Language

Search

Menu

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว  ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว
Update: 19 ต.ค. 2559

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

เมืองแห่งอาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ
(Chinese lantern) จะมีดอกไม้จะบานสะพรั่งในฤดูร้อน
สำหรับเมืองแห่งดอกบานเช้าและเมืองแห่งดอกโฮซุคิที่มี
การจำหน่ายกระถางเพื่อปลูกต้นไม้นั้นจะมีการจัดงานกิจกรรม
ที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เมื่อสมัยเอโดะขึ้นตาม
สถานที่ต่าง ๆ ภายในตัวเมือง และได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้
รู้สึกได้ถึงฤดูร้อนของโตเกียวไปแล้ว

งานเทศกาลดอกบานเช้าในอิริยะ

งานเทศกาลดอกบานเช้าในอิริยะ

<วันที่ 6 (วันพุธ) ~8 (วันศุกร์) เดือนกรกฎาคม>
มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อิริยะคิชิโมะจินและบริเวณระแวกที่อยู่ในย่าน
ชิตะยะเขตไทโท ที่เรียงรายไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายดอกบานเช้า
ถึงประมาณ 120 ร้านค้า และร้านค้าแผงลอยอีกประมาณ 100 ร้านค้า
(งานวัด) ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก
ถึงประมาณ 400,000 คน เมืองแห่งดอกบานเช้าในอิริยะนั้นเป็นงานกิจกรรม
ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะแต่หลังจากนั้น
ก็ได้เสื่อมโทรมลง แต่ก็ได้มีการฟื้นฟูงานเทศกาลอาสะกาโอะขึ้น
ในปี ค.ศ. 1948 และปีนี้ก็เป็นปีที่ 68 แล้ว นอกจากนี้อิริยะคิชิโมะจิน
ก็ได้ถูกบูชาในฐานะเป็นพระเจ้าของศาสนาพุทธที่ปกป้องคุ้มครองแม่กับลูกอีกด้วย

 • Iriyakishimojin

  Address
  1-12-16, Shitaya, Taito-ku, Tokyo, 110-0004
 • เมืองแห่งดอกบานเช้าในบุงเคียว

  เมืองแห่งดอกบานเช้าในบุงเคียว

  <วันที่ 23 (วันเสาร์) และวันที่ 24 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
  มีการจัดงานขึ้นภายในบริเวณเดงซืออินที่อยู่ในย่านโคะอิชิกาว่า
  เขตบุงเคียว ซึ่งมีกระถางดอกบานเช้าที่ปลูกไว้อย่างหลากสี
  บานสะพรั่งวางเจำหน่ายเรียงรายกันอยู่ นอกจากจะมีการจัดแสดง
  ดอกบานเช้าที่มีกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
  ถึง 10 เซนติเมตรแล้ว ก็ยังมีการจัดงานนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย
  เดงซืออินนั้นคือวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของโชกุน
  โทะคุกาวะที่เคยปกครองในสมัยเอโดะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสุสาน
  ของคุณโอไดโนะคาดะที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโทคุกาว่า อิเอะยาสุ
  และสุสานของเซนฮิเมะที่เป็นลูกสาวของโทคุกาว่า ฮิเดะทาดะ
  ซึ่งเป็นโชกุนรุ่นที่ 2 อยู่อีกด้วย
  Image courtesy of Bunkyo-ku

 • Denzuin-Temple

  Address
  3-14-6,Koishikawa,Bunkyo-ku,Tokyo,112-0002
 • เมืองแห่งดอกบานเช้าในคุนิทะจิ

  เมืองแห่งดอกบานเช้าในคุนิทะจิ

  <วันที่ 2 (วันเสาร์) และวันที่ 3 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
  จะมีการจัดงานขึ้นในเขตพื้นที่สีเขียวฝั่งใต้ซึ่งเป็นประตูหลัก
  ของมหาวิทยาลัยฮิโตะสึบาชิและถนนของมหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ภายในเมืองคุนิทะจิที่เป็นแถบชานเมืองของกรุงโตเกียว
  ซึ่งมีการวางจำหน่ายกระถางดอกบานเช้าหลากหลายพันธุ์
  ที่ถูกปลูกใน "บ้านเกิดของดอกบานเช้าในคุนิทะจิ" ที่อยู่ภายใน
  เมืองคุนิทะจิ นอกเหนือจากดอกบานเช้าแล้วก็ยังมี
  การวางจำหน่ายกระดิ่งลมแก้วที่เป็นหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่ง
  ของโตเกียวและผักจากเกษตกรท้องถิ่นอยู่อีกด้วย
  กระดิ่งลมเป็นระฆังขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งเสียง
  ในตอนที่โดนลม ซึ่งมักจะใช้ห้อยที่ใต้หลังคาบ้านในฤดูร้อน

 • Hitotsubashi University

  Address
  2-1,Naka,Kunitachi-shi,Tokyo,186-8601
 • เมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่วัดเซนโซจิ

  เมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่วัดเซนโซจิ

  <วันที่ 9 (วันเสาร์) และวันที่ 10 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
  จะมีการจัดงานขึ้นที่วัดเซนโซจิที่กล่าวกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
  ในตัวเมืองซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 628
  วัดเซนโซจิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  ภายในเมืองที่ถูกเรียกว่า "พระคันนง (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
  แห่งอาสะกุซะ" ภายในช่วงระยะเวลานี้จะมีร้านค้า
  ที่จำหน่ายกระถางต้นโฮซุคิเรียงรายกันอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว
  ถึงประมาณ 100 ร้าน อีกทั้งยังมีผู้คนที่สวมใส่ชุดยูกาตะหลากสีสัน
  มาเป็นจำนวนมากอีกด้วย พูดกันว่าถ้าหากไปสักการะในวันที่ 9
  และวันที่ 10 เดือนกรกฎาคมแล้วจะเหมือนกับการไปไหว้พระ
  ถึง 46,000 วันเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการมอบ

  "เครื่องรางคามินาริโยะเค" ของคามินาริโยะเค เฉพาะเพียงแค่
  ในสองวันนี้เท่านั้นอีกด้วย

 • Senso-ji Temple

  Senso-ji Temple

  Address
  2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
  View Map
  Nearest Station
  Asakusa Station
  ・ Tokyo Metro Ginza Line
  ・ Toei Asakusa Line
  ・ Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line)
  ・ Tsukuba Express
  5 minutes on foot
  Phone Number
  03-3842-0181
  Call
 • เมืองแห่งต้นโฮซุคิในบุงเคียว

  เมืองแห่งต้นโฮซุคิในบุงเคียว

  <วันที่ 23 (วันเสาร์) และวันที่ 24 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
  จะมีการจัดงานขึ้นภายในบริเวณของวัดเกงคะคุจิที่อยู่ในย่านโคะอิชิกาว่า
  เขตบุงเคียว ซึ่งมีการนำกระถางต้นโฮซุคิที่มีผลสีแดงเข้มอยู่เต็มต้น
  มาวางจำหน่าย อีกทั้งวัดเกงคะคุจิก็ยังถูกเรียกว่า "คอนเนียะคุเอนมะ"
  และมีความศรัทธาในเรื่องของการรักษาโรคทางดวงตามาตั้งแต่สมัยก่อน
  ดังนั้นรูปปั้นเอนมะ (มัจจุราช) ที่อยู่ภายในบริเวณนั้นจึงได้ถูกถวาย
  คอนเนียะคุเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากคอนเนียะคุและผลโฮซุคิ
  ที่มีไว้สำหรับรับประทานและวางจำหน่ายอยู่ภายในช่วงระยะเวลานี้แล้ว
  ก็ยังมีการจัดงานกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างอยู่อีกด้วย
  Image courtesy of Bunkyo-ku

 • Genkakuji-Temple

  Address
  2-23-14,Koishikawa,Bunkyo-ku,Tokyo,112-0002
 • เมืองแห่งโฮซุคิที่ศาลเจ้าอาซาฮิ

  เมืองแห่งโฮซุคิที่ศาลเจ้าอาซาฮิ

  <วันที่ 8 (วันศุกร์) และวันที่ 9 (วันเสาร์) เดือนกรกฎาคม>
  จะมีการจัดงานขึ้นที่ศาลเจ้าอาซาฮิซึ่งอยู่ในรปปงหงิเขตมินาโตะ
  ซึ่งเมืองฮิโนะคาเกะในจังหวัดมิยาซะกิเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
  และมีการวางจำหน่ายต้นโฮซุคิที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองเดียว
  กันนี้อยู่ด้วย ต้นโฮซุคิที่ออกผลตามกิ่งก้านมากกว่า 10 ลูกขึ้นไปนี้
  จะมีอยู่อย่างเนืองแน่นตามทางเดินเข้าวัดและภายในบริเวณดังกล่าว
  ก็จะถูกย้อมเต็มไปด้วยสีแดงเพียงสีเดียวเท่านั้น
  ต้นโฮซุคิของเมืองฮิโนะคาเกะนั้นมีขนาดที่ใหญ่และบางผล
  ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงประมาณ 10 เซนติเมตรอีกด้วย
  นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการงานหัตถกรรมไม้ไผ่ และ
  สินค้าพิเศษเฉพาะของเมืองฮิโนะคาเกะ (จำหน่ายเพียงส่วนหนึ่ง)
  แล้วก็ยังมีฮิโนะคาเกะคะกุระ (ระบำบวงสรวงเทพเจ้าแบบหนึ่ง)
  อยู่อีกด้วย

 • Asahijinja

  Address
  6-7-14,Roppongi,Minato-ku, Tokyo,106-0032
 • *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

  แชร์บทความนี้


  ติดตามเราเลยหากคุณชอบบทความนี้