HOME ข้อควรระวังและวิธีการใช้บัตรเครดิตที่ญี่ปุ่น
ข้อควรระวังและวิธีการใช้บัตรเครดิตที่ญี่ปุ่น

ข้อควรระวังและวิธีการใช้บัตรเครดิตที่ญี่ปุ่น

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 15 ก.พ. 2562

สำหรับคนที่คิดจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ญี่ปุ่นควรระวัง ร้านอาหารที่ระบุไว้ในคู่มือการท่องเที่ยว ร้านอาหารขนาดใหญ่ ศุนย์การค้า สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ก็มีมาก ร้านค้าปลีกย่อยหรือร้านขายของที่ระลึกที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตก็มีเช่นกัน อีกทั้งยังมีกำหนดช่วงเวลาที่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกด้วย

วิธีการตรวจสอบร้านอาหารที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

วิธีการตรวจสอบร้านอาหารที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

หากต้องการตรวจสอบล่วงหน้าว่าสามารถใช้บัตรได้หรือไม่ มีวิธีตรวจสอบโดยผ่านเว็บไซต์แนะนำร้านอาหาร"GURUNAVI" ซึ่งมีข้อมูลว่าสามารถใช้บัตรได้หรือไม่ โดยมีข้อมูลของบัตรที่สามารถชำระได้ เวลาที่สามารถใช้ได้เป็นต้น เมื่อเข้าไปภายในร้านแล้ว ให้สังเกตุสติ๊กเกอร์ของบริษัทเครดิตที่ติดที่เคาน์เตอร์คิดเงิน ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่บางร้านก็จะไม่มีป้ายติดไว้ ถ้าในกรณีเช่นนั้นให้สอบถามยังพนักงานของทางร้านจะดีที่สุด
ส่วนร้านค้าที่ต้องซื้อคูปองอาหารเมื่อเข้าร้าน ให้คิดว่าชำระได้แค่เงินสดเท่านั้น

ที่พักที่ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ก็มี

ที่พักที่ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ก็มี

โรงแรมโดยทั่วไปส่วนใหญ่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ แต่ก็อาจจะมีเรียวกังบางแห่งที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้เช่นกัน อีกทั้งห้องพักที่เป็นบ้านมีห้องแบ่งให้เข้าพักนั้น ให้พึงคิดไว้ว่าไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ แต่หากจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางเวปไซด์ ก็มีกรณีที่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ด้วย

การใช้บัตรกับการคมนาคมต่าง ๆ

การใช้บัตรกับการคมนาคมต่าง ๆ

แท็กซี่ส่วนใหญ่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ หน้าต่างของเบาะหลัง จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ของบริษัทบัตรเครดิตติดไว้ ลองตรวจเช็คดู ถ้าหากสงสัยให้สอบถามไปยังพนักงานขับรถเลยจะดีกว่า รถเมล์และรถไฟ ไม่สามารถใช้ได้

ถึงแม้จะซื้อของก็ควรระวัง

ถึงแม้จะซื้อของก็ควรระวัง

ศุนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นร้านสาขา ร้านขายยา ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้มีมากมาย แต่ร้านค้าปลีกที่ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตก็มีมากเช่นกัน ฉะนั้นเวลาที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ควรเตรียมเงินสดไว้มากพอควรก็คงจะดี

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา