HOME ซากวัดวาอารามและภายในบริเวณ
ซากวัดวาอารามและภายในบริเวณ

ซากวัดวาอารามและภายในบริเวณ

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 4 ส.ค. 2560

เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากสถานที่ตั้งของวัดวาอารามและภายในบริเวณได้

ชะจิอาโตะ และคิวเคได คืออะไร?

ชะจิอาโตะ และคิวเคได คืออะไร?

คำว่า “ชะจิ” นั้นหมายถึง ศาลเจ้าชินโตะและวัดทางพระพุทธศาสนา ส่วนคำว่า “เคได” หมายถึง บริเวณที่วัดหรือศาลเจ้านั้นดูแลความเรียบร้อยอยู่ ซึ่งบริเวณที่มีซากวัดวาอารามและศาลเจ้า วัด รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า “คิวเคได”

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุแรกคือ ฝีมือมนุษย์

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุแรกคือ ฝีมือมนุษย์

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตะและวัดทางพุทธศาสนาลดลงคือ ฝีมือมนุษย์ มีหลายกรณีที่วัดวาอารมถูกเผาจากน้ำมือมนุษย์จนเสียหาย อย่างวัด “เอฟุคุจิ” เมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาวะ ที่ถูกทำลายลง จนปัจจุบันกลายเป็นทุ่งหญ้าสุสุกิ

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุที่ 2 คือ นโยบายรัฐ

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุที่ 2 คือ นโยบายรัฐ

“Haibutsu kishaku” นโยบายกวาดล้างพระพุทธศาสานาในสมัยเมจิ นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างชาติสู่สมัยใหม่ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัดทางพระพุทธศาสนาถูกทำลายลง โดยที่รัฐบาลมุ่งต้องการให้ศาสนาชินโตเป็นศาสนาประจำชาติจึงพยายามกวาดล้างศาสนาพุทธที่ถูกเผยแผ่มาจากต่างประเทศออกไป แม้แต่ตำแหน่งหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธก็ถูกกีดกันจากรัฐบาล

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุที่ 3 คือ การเคลื่อนไหวของกบฏ

สาเหตุที่ทำให้ศาลเจ้าชินโตและวัดทางพระพุทธศาสนาลดลง สาเหตุที่ 3 คือ การเคลื่อนไหวของกบฏ

ในสมัยหนึ่ง สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากได้ถูกทำลายลงจากการเคลื่อนไหวของกบฏต่อต้านผู้มีอำนาจ ว่ากันว่าในสมัยเซ็งโงะกุ การก่อกบฏของกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ “อิกโคอิกขิ”นั้น ได้สร้างความเสียหายต่อศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก

ความสำคัญของการเยี่ยมชมซากวัดวาอาราม

ความสำคัญของการเยี่ยมชมซากวัดวาอาราม

ปัจจุบัน สถานที่ที่เคยเป็นซากของสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาก็ได้กลายเป็นตึกสูงเรียงราย กลายเป็นย่านธุรกิจ หรือทุ่งกว้าง หากเราได้ทราบความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นแล้ว เราก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นไปของกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ได้กระมัง

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา