HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว คะนะงะวะ ชานเมืองคะนะงะวะ ท่องเที่ยว "โยะโกะซุกะ" แหล่งที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลใน ประวัติศาสตร์และยังหลงเหลือกลิ่นอายของต่างชาติไว้อย่างเข้มข้น
ท่องเที่ยว "โยะโกะซุกะ" แหล่งที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลใน
ประวัติศาสตร์และยังหลงเหลือกลิ่นอายของต่างชาติไว้อย่างเข้มข้น

ท่องเที่ยว "โยะโกะซุกะ" แหล่งที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลใน
ประวัติศาสตร์และยังหลงเหลือกลิ่นอายของต่างชาติไว้อย่างเข้มข้น

Date published: 13 ม.ค. 2562
Last updated: 5 ส.ค. 2563

โยะโกะซุกะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองขึ้นมาในฐานะช่องทางด้านการค้า
ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมต่างแดน ปัจจุบันก็ยังสืบทอดวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้โดยเป็นฐานทัพของทหารอเมริกา
ในเมืองมีสถานที่หลายแห่งที่ยกย่องคุณงามความดีของเหล่าบุคคล
ที่ได้ทุ่มเทให้กับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรียกเมือง
ที่มีบรรยากาศผสมผสานระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาว่า
ลิตเติ้ลอเมริกา (Little America)

สวนแบบฝรั่งเศสที่ติดกับท่าเรือโยะโกะซุกะ

สวนแบบฝรั่งเศสที่ติดกับท่าเรือโยะโกะซุกะ

เมื่อปี ค.ศ. 1946 มีการเปิดสวนสาธารณะริมทะเลเพื่อเป็นการยกย่อง
ฟร็องซัว เลองส์ แวร์นี (Francois Leonce Verny) ช่างเทคนิคชาว
ฝรั่งเศสที่ช่วยสนับสนุนประเทศญี่ปุ่นให้ก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ จึงมีการ
เรียกสวนสาธารณะนี้ว่า สวนสาธารณะแวร์นี (Verny Park) ด้วย
ณ ใจกลางสวนได้มีการปลูกกุหลาบประมาณ 2,000 ต้นไว้ ประมาณกลาง
เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงาน "เทศกาลกุหลาบแห่งฤดูใบไม้ผลิ"
นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวของทหารยาม
ที่รักษาประตูทางเข้าฐานทัพเรือแห่งโยะโกะซุกะในอดีต และมีอนุสาวรีย์
ของอดีตทหารเรือของญี่ปุ่นด้วย ฯลฯ จึงเป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกถึง
ประวัติศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังมีร้านอาหารสไตล์คาเฟ่เปิดให้
บริการด้วยเช่นกัน การชมทิวทัศน์ของท่าเรือไปพลางเพลิดเพลินไปกับ
มื้ออาหารก็ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง

สวนสาธารณะที่มีอนุสรณ์รำลึกถึงการมาเทียบท่าของนายพลเพอร์รี

สวนสาธารณะที่มีอนุสรณ์รำลึกถึงการมาเทียบท่าของนายพลเพอร์รี

ในปี ค.ศ. 1853 นายพลเรือรบอเมริกา แมทธิว เพอร์รี (Matthew Perry)
ได้นำเรือดำมาเทียบท่าที่ญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นมีการปิดประเทศอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และได้พูดโน้มน้าวให้ญี่ปุ่นทำการเปิดประเทศ จึงมีการสร้าง
สวนสาธารณะขึ้นในเมืองเพื่อระลึกถึงนายพลเพอร์รีที่มาขึ้นฝั่งที่อุรางะ
ใจกลางสวนสาธารณะมี "แท่งหินจารึกเพื่อรำลึกถึงการขึ้นฝั่งของ
นายพลเพอร์รี" ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1901โดยสมาคมเพื่อนสหรัฐ
นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่นั้นยังมี "พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เพอร์รี" ที่เปิด
ขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เพื่อตามรอยผลงานในอดีตของนายพลเพอร์รี มีการ
จัดแสดงเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น ภูมิประเทศบริเวณรอบ ๆ คุริฮะมะขณะ
ที่เรือมาเทียบท่า โมเดลจำลองเรือดำและแผนภาพประกอบการเทียบท่าที่
คุริฮะมะที่เคยใช้จริงในอดีต เป็นต้น

สวนสาธารณะที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสวนสาธารณะในเมือง 100 แห่ง

สวนสาธารณะที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสวนสาธารณะในเมือง 100 แห่ง

สวนสาธารณะที่เป็นตัวแทนของโยะโกะซุกะ สวนสาธารณะมิกะสะ
(Mikasa Park) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน "สวนสาธารณะในเมือง
ญี่ปุ่น 100 แห่ง" และ "สวนสาธารณะประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 100 แห่ง"
มีการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปท์ที่ว่า "น้ำกับแสงและเสียง" ประกอปไป
ด้วยน้ำพุขนาดน้อยใหญ่ที่จะพุ่งขึ้นลงตามเสียงดนตรี 6 ครั้งใน 1 วัน
(หรือ 7 ครั้งในฤดูร้อน) เพื่อรำลึกถึงเรือรบขนาดใหญ่หนึ่งในสามอันดับ
ของโลก อย่างเรือรบ "มิกะสะ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีบทบาทในสงคราม
รัสเซีย-ญี่ปุ่น อีกทั้งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับทัพเรือญี่ปุ่นในอดีตมากมาย
อาทิเช่น รูปปั้นของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพันธมิตรกองเรือรบ
กระสุนสำหรับปืนใหญ่ของเรือประจัญบานยะมะโตะ เป็นต้น เป็นสถานที่
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ยอดนิยมที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ของโยะโกะซุกะ, ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และซากุระ

สถานที่ยอดนิยมที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ของโยะโกะซุกะ, ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และซากุระ

นายวิลเลียม อดัมส์ (William Adams) ชาวอังกฤษผู้เป็นที่ปรึกษาทางการทูต
ของโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โชกุนท่านแรกที่ริเริ่มรัฐบาลโชกุนยุคเอะโดะ
จากบทบาทหน้าที่และความสนิทสนม นายวิลเลียมจึงได้รับนามเป็นชื่อญี่ปุ่น
ว่ามิอุระ อันจิน เมื่อทราบคำสั่งเสียจากอันจินผู้สืบสานอารยธรรมตะวันตก
ผู้คนในเฮะมิและท้องถิ่น จึงสร้าง "อนุสรณ์สถานของอันจิน (Anjin-tsuka)"
ขึ้นมา บริเวณรอบ ๆ นั้น มีสวนสาธารณะที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ล้อมรอบซึ่งก็คือสวนสาธารณะซึกะยะมะ ในปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน
ทิวทัศน์ที่งดงามในคะนะงะวะ 50 แห่ง และ "สถานที่ยอดนิยมชมดอกไม้
ในคะนะงะวะ 100 แห่ง" อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องซากุระ
มานานแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ "เนินที่มองเห็นท่าเรือ" ของมิฮะระชิไดนั้น สามารถ
มองเห็นคาบสมุทรโบโซ (Boso-hanto) จากท่าเรือโยะโกะซุกะได้ด้วย

 • Tsukayama Park
  塚山公園
  • Address 3 Nishihemicho, Yokosuka-shi, Kanagawa, 238-0046, Japan

สรรเสริญบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยถ่ายทอดอารยธรรมตะวันตก

สรรเสริญบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยถ่ายทอดอารยธรรมตะวันตก

"อนุสรณ์สถานของมิอุระ อันจิน" ที่อยู่ในสวนสาธารณะซึกะยะมะ
เป็นอนุสรณ์สถานของคู่สามีภรรยาตระกูลอันจิน
อันจินไม่เพียงแต่มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางการทูตของรัฐบาลโชกุน
ยุคเอะโดะเท่านั้น แต่ยังเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดอารยธรรมตะวันตก
อย่างเช่น เทคนิคการยิงปืนใหญ่ เทคนิคการต่อเรือ เทคนิคการเดินเรือ
และอื่น ๆ เป็นต้น
ในวันที่ 8 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ
ท่านอันจิน มีชื่องานว่า "William Adams Cherry Blossom Party"
ซึ่งได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมล้น
ไปด้วยความโรแมนติกและนำอารยธรรมตะวันตกมาในยุคเอะโดะ

 • Anjinzuka
  • Address The Tsukayama administrative office of the park, 3-61, Nishihemicho, Yokosuka-shi, Kanagawa, 238-0046
   View Map
  • Nearest Station Anjinzuka Station (Keikyu Main Line)
   25 minutes on foot
  • Phone Number 046-823-2439
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา