โทโฮคุ

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

บทความที่ได้รับความนิยม

  • ห้ามพลาด
  • ความชื่นชอบ

Kamaishi Japan: Kamaishi Unosumai Recovery Stadium and Sightseeing Spots in Japan’s Rugby Town

พื้นที่อื่นรอบอิวาเตะ สถาปัตยกรรม อื่นๆ

The Rugby World Cup was held in Japan from September 2019. One of the venues is Kamaishi City in Iwate Prefecture, which has been developed into a “rugby town,” where the Nippon Steel Corporation Kamaishi and the Kamaishi Seawaves RFC, who have achieved seven consecutive wins in the Japan Championships, remain active. Two games were held at the Kamaishi Unosumai Recovery Stadium, which was reconstructed in 2018: the September 25th Fiji vs Uruguay match, and the October 13 Namibia vs. Canada match.

10 Best Spots to See Autumn Leaves in Tohoku: Naruko Gorge, Geibikei Gorge, and More!

บริเวณรอบอากิตะ สวน

Autumn in Tohoku starts in late September, when fall foliage season starts. From the red-and-yellow dyed mountaintops to the incredible autumn scenery passing by as you drive around, there are many ways to enjoy the sights of these beautifully changing leaves. Here, we will introduce ten best places to visit in Tohoku for autumn foliage, as well as the best time to see the leaves changing.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/