โทโฮคุ

Due to coronavirus (COVID 19) outbreaks, some facilities and establishments may be closed or may have changed their operating hours. Please confirm directly with the establishment's official website or other official sources before visiting, and take appropriate precautions during your stay.

Announcement from the Ministry of Health, Labour and Welfare regarding Coronavirus (COVID-19)

บทความที่ได้รับความนิยม

  • ห้ามพลาด
  • ความชื่นชอบ

Stir-Fried Noodles with Soup!? Taste Testing Kuroishi Tsuyu Yakisoba - Aoyama’s Popular Local Cuisine!

อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ ราเม็ง

There are many popular local yakisoba (stir-fry noodles) around the country, such as Shizuoka Prefecture’s Fujimiya Yakisoba and Akita Prefecture’s Yokote Yakisoba. Aoyama Prefecture’s local cuisine “Kuroishi TsuyuYakisoba” yakisoba in soup, has been picked up the media in recent years. This time we visited popular restaurants in the place of origin, Kuroishi City to learn how this unique soul food was created and the secret behind its charm.

(Tohoku Japan Guide) Akita’s Dakigaeri Gorge: Refreshing Cobalt Blue Stream and Vibrant Fall Foliage

บริเวณรอบอากิตะ แม่น้ำ ทะเลสาบ และหุบเขา

Dakigaeri Gorge (Dakigaeri Keikoku) in Senboku City located in the eastern part of Akita Prefecture is great spot to view autumn leaves. Every year from early October to early November the virgin forest turns vibrant with autumn leaves, and the contrast with the cobalt blue stream will wash away your daily stress. Here are the highlights of the one way 30 minute hiking course.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/