โทโฮคุ

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

Announcement from the Ministry of Health, Labour and Welfare regarding Coronavirus (COVID-19)

บทความที่ได้รับความนิยม

  • ห้ามพลาด
  • ฮาวทู

15 Best Things to Do in Yamagata Prefecture - Japan's Land of Snow Monsters

บริเวณรอบยามากาตะ สถานที่น่าสนใจ อื่นๆ

Yamagata Prefecture is a nature-rich area located in northern Japan on the Japan Sea side of the Tohoku Region. It is a region known for its greatly differing summer and winter temperatures. The winter landscape is especially popular with tourists from overseas. With plenty of sightseeing spots to experience such as the beautiful nature and boat rides, a trip here is sure to be one full of unforgettable memories. Here are some of the best things to do in Yamagata!

Japan's Quirky 'Apple Idol' Pop Group Shares All About Japanese Apples!

พื้นที่อื่นรอบอะโอโมริ อาหาร อื่นๆ

Do you like apples? Found all over the world, they’re nutritious and delicious! In Japan, apples are highly regarded as popular gifts. Saika from Aomori Prefecture’s agricultural revitalization pop group “RINGOMUSUME” talked to the Aomori Prefecture Apple Association about the types of world-class Japanese apples and their characteristics, demonstrates how to easily peel them, and recommends some of her favorite apple dishes.

เลือกสถานที่

  • เซ็นได/มัตสึชิมะ
  • โมริโอกะ/ฮิราอิซูมิ/ฮาจิมันไต
  • นีงาตะ/ซาโดะ
  • บริเวณรอบยามากาตะ
  • บริเวณรอบอากิตะ
  • ฟุกุชิมะ/โคะริยามะ/อิวากิ
  • อะโอโมริ/ฮิโรซากิ/ฮาจิโนเฮะ

ค้นหาจากพื้นที่

ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-tohoku/