Language

Search

Menu

ธรรมชาติและภูมิทัศน์ อื่นๆ
รายการบทความ

เปลี่ยน

13 รายการ

1/2

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว   ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า)  และเมืองแห่งโฮซุคิ  (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ฤดูทั้งสี่

ฤดูทั้งสี่

ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์

ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สี่ฤดู

สี่ฤดู

ภูมิศาสตร์และประชากรของญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์และประชากรของญี่ปุ่น

ไม่ใช่แค่การปีนเข้าเท่านั้น !?  ยังมีจุดเที่ยวที่ตีนเขาทาคาโอะที่สามารถเพลิดเพลินแบบเต็มอิ่มได้มากถึง 120 เปอร์เซ็น

ไม่ใช่แค่การปีนเข้าเท่านั้น !? ยังมีจุดเที่ยวที่ตีนเขาทาคาโอะที่สามารถเพลิดเพลินแบบเต็มอิ่มได้มากถึง 120 เปอร์เซ็น

รวมจุดชมดอกไม้ยอดนิยม 10 แห่ง

รวมจุดชมดอกไม้ยอดนิยม 10 แห่ง

Earth Day Tokyo 2017

Earth Day Tokyo 2017

The Five Great Sakura Trees of Japan

The Five Great Sakura Trees of Japan

1/2