HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะซะกุซะ ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะกิฮะบะระ ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว
ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว  ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

ถ้าหากต้องการชมดอกไม้ในฤดูร้อนของโตเกียว ก็ต้องไปที่เมืองแห่ง
อาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern)
ที่จะทำให้รู้สึกได้ถึงทิวทัศน์ของฤดูกาลดังกล่าว

Date published: 30 มิ.ย. 2562
Last updated: 1 ก.ค. 2562

เมืองแห่งอาสะกาโอะ (ดอกบานเช้า) และเมืองแห่งโฮซุคิ
(Chinese lantern) จะมีดอกไม้จะบานสะพรั่งในฤดูร้อน
สำหรับเมืองแห่งดอกบานเช้าและเมืองแห่งดอกโฮซุคิที่มี
การจำหน่ายกระถางเพื่อปลูกต้นไม้นั้นจะมีการจัดงานกิจกรรม
ที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เมื่อสมัยเอโดะขึ้นตาม
สถานที่ต่าง ๆ ภายในตัวเมือง และได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้
รู้สึกได้ถึงฤดูร้อนของโตเกียวไปแล้ว

งานเทศกาลดอกบานเช้าในอิริยะ

งานเทศกาลดอกบานเช้าในอิริยะ

<วันที่ 6 (วันพุธ) ~8 (วันศุกร์) เดือนกรกฎาคม>
มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อิริยะคิชิโมะจินและบริเวณระแวกที่อยู่ในย่าน
ชิตะยะเขตไทโท ที่เรียงรายไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายดอกบานเช้า
ถึงประมาณ 120 ร้านค้า และร้านค้าแผงลอยอีกประมาณ 100 ร้านค้า
(งานวัด) ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก
ถึงประมาณ 400,000 คน เมืองแห่งดอกบานเช้าในอิริยะนั้นเป็นงานกิจกรรม
ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะแต่หลังจากนั้น
ก็ได้เสื่อมโทรมลง แต่ก็ได้มีการฟื้นฟูงานเทศกาลอาสะกาโอะขึ้น
ในปี ค.ศ. 1948 และปีนี้ก็เป็นปีที่ 68 แล้ว นอกจากนี้อิริยะคิชิโมะจิน
ก็ได้ถูกบูชาในฐานะเป็นพระเจ้าของศาสนาพุทธที่ปกป้องคุ้มครองแม่กับลูกอีกด้วย

 • Iriyakishimojin
  入谷鬼子母神
  • Address 1-12-16, Shitaya, Taito-ku, Tokyo, 110-0004

เมืองแห่งดอกบานเช้าในบุงเคียว

เมืองแห่งดอกบานเช้าในบุงเคียว

<วันที่ 23 (วันเสาร์) และวันที่ 24 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
มีการจัดงานขึ้นภายในบริเวณเดงซืออินที่อยู่ในย่านโคะอิชิกาว่า
เขตบุงเคียว ซึ่งมีกระถางดอกบานเช้าที่ปลูกไว้อย่างหลากสี
บานสะพรั่งวางเจำหน่ายเรียงรายกันอยู่ นอกจากจะมีการจัดแสดง
ดอกบานเช้าที่มีกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ถึง 10 เซนติเมตรแล้ว ก็ยังมีการจัดงานนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย
เดงซืออินนั้นคือวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของโชกุน
โทะคุกาวะที่เคยปกครองในสมัยเอโดะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสุสาน
ของคุณโอไดโนะคาดะที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโทคุกาว่า อิเอะยาสุ
และสุสานของเซนฮิเมะที่เป็นลูกสาวของโทคุกาว่า ฮิเดะทาดะ
ซึ่งเป็นโชกุนรุ่นที่ 2 อยู่อีกด้วย
Image courtesy of Bunkyo-ku

 • Denzuin-Temple
  伝通院
  • Address 3-14-6,Koishikawa,Bunkyo-ku,Tokyo,112-0002

เมืองแห่งดอกบานเช้าในคุนิทะจิ

เมืองแห่งดอกบานเช้าในคุนิทะจิ

<วันที่ 2 (วันเสาร์) และวันที่ 3 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
จะมีการจัดงานขึ้นในเขตพื้นที่สีเขียวฝั่งใต้ซึ่งเป็นประตูหลัก
ของมหาวิทยาลัยฮิโตะสึบาชิและถนนของมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ภายในเมืองคุนิทะจิที่เป็นแถบชานเมืองของกรุงโตเกียว
ซึ่งมีการวางจำหน่ายกระถางดอกบานเช้าหลากหลายพันธุ์
ที่ถูกปลูกใน "บ้านเกิดของดอกบานเช้าในคุนิทะจิ" ที่อยู่ภายใน
เมืองคุนิทะจิ นอกเหนือจากดอกบานเช้าแล้วก็ยังมี
การวางจำหน่ายกระดิ่งลมแก้วที่เป็นหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่ง
ของโตเกียวและผักจากเกษตกรท้องถิ่นอยู่อีกด้วย
กระดิ่งลมเป็นระฆังขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งเสียง
ในตอนที่โดนลม ซึ่งมักจะใช้ห้อยที่ใต้หลังคาบ้านในฤดูร้อน

 • Hitotsubashi University
  一橋大学
  • Address 2-1,Naka,Kunitachi-shi,Tokyo,186-8601

เมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่วัดเซนโซจิ

เมืองแห่งโฮซุคิ (Chinese lantern) ที่วัดเซนโซจิ

<วันที่ 9 (วันเสาร์) และวันที่ 10 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
จะมีการจัดงานขึ้นที่วัดเซนโซจิที่กล่าวกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
ในตัวเมืองซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 628
วัดเซนโซจิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ภายในเมืองที่ถูกเรียกว่า "พระคันนง (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
แห่งอาสะกุซะ" ภายในช่วงระยะเวลานี้จะมีร้านค้า
ที่จำหน่ายกระถางต้นโฮซุคิเรียงรายกันอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว
ถึงประมาณ 100 ร้าน อีกทั้งยังมีผู้คนที่สวมใส่ชุดยูกาตะหลากสีสัน
มาเป็นจำนวนมากอีกด้วย พูดกันว่าถ้าหากไปสักการะในวันที่ 9
และวันที่ 10 เดือนกรกฎาคมแล้วจะเหมือนกับการไปไหว้พระ
ถึง 46,000 วันเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการมอบ

"เครื่องรางคามินาริโยะเค" ของคามินาริโยะเค เฉพาะเพียงแค่
ในสองวันนี้เท่านั้นอีกด้วย

 • Senso-ji Temple
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   5 minutes on foot
  • Phone Number 03-3842-0181

เมืองแห่งต้นโฮซุคิในบุงเคียว

เมืองแห่งต้นโฮซุคิในบุงเคียว

<วันที่ 23 (วันเสาร์) และวันที่ 24 (วันอาทิตย์) เดือนกรกฎาคม>
มีการจัดงานขึ้นภายในบริเวณเดงซืออินที่อยู่ในย่านโคะอิชิกาว่า
เขตบุงเคียว ซึ่งมีกระถางดอกบานเช้าที่ปลูกไว้อย่างหลากสี
บานสะพรั่งวางจำหน่ายเรียงรายกันอยู่ นอกจากจะมีการจัดแสดง
ดอกบานเช้าที่มีกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ถึง 10 เซนติเมตรแล้ว ก็ยังมีการจัดงานนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย
เดงซืออินนั้นคือวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของโชกุน
โทะคุกาวะที่เคยปกครองในสมัยเอโดะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสุสาน
ของคุณโอไดโนะคาดะที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโทคุกาว่า อิเอะยาสุ
และสุสานของเซนฮิเมะที่เป็นลูกสาวของโทคุกาว่า ฮิเดะทาดะ
ซึ่งเป็นโชกุนรุ่นที่ 2 อยู่อีกด้วย
Image courtesy of Bunkyo-ku

 • Genkakuji-Temple
  源覚寺
  • Address 2-23-14,Koishikawa,Bunkyo-ku,Tokyo,112-0002

เมืองแห่งโฮซุคิที่ศาลเจ้าอาซาฮิ

เมืองแห่งโฮซุคิที่ศาลเจ้าอาซาฮิ

<วันที่ 8 (วันศุกร์) และวันที่ 9 (วันเสาร์) เดือนกรกฎาคม>
จะมีการจัดงานขึ้นที่ศาลเจ้าอาซาฮิซึ่งอยู่ในรปปงหงิเขตมินาโตะ
ซึ่งเมืองฮิโนะคาเกะในจังหวัดมิยาซะกิเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
และมีการวางจำหน่ายต้นโฮซุคิที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองเดียว
กันนี้อยู่ด้วย ต้นโฮซุคิที่ออกผลตามกิ่งก้านมากกว่า 10 ลูกขึ้นไปนี้
จะมีอยู่อย่างเนืองแน่นตามทางเดินเข้าวัดและภายในบริเวณดังกล่าว
ก็จะถูกย้อมเต็มไปด้วยสีแดงเพียงสีเดียวเท่านั้น
ต้นโฮซุคิของเมืองฮิโนะคาเกะนั้นมีขนาดที่ใหญ่และบางผล
ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงประมาณ 10 เซนติเมตรอีกด้วย
นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการงานหัตถกรรมไม้ไผ่ และ
สินค้าพิเศษเฉพาะของเมืองฮิโนะคาเกะ (จำหน่ายเพียงส่วนหนึ่ง)
แล้วก็ยังมีฮิโนะคาเกะคะกุระ (ระบำบวงสรวงเทพเจ้าแบบหนึ่ง)
อยู่อีกด้วย

 • Asahijinja
  朝日神社
  • Address 6-7-14,Roppongi,Minato-ku, Tokyo,106-0032
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา