งานแกะสลักของญี่ปุ่น

งานแกะสลักของญี่ปุ่น

Update: 6 มี.ค. 2560

งานแกะสลักเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยให้ศึกษาเจาะลึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น งานแกะในสมัยนั้นถูกจารึกไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา ปรั๙ญา และจิตวิญญาณ จากภาพสัตว์ที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของความเชื่อในลัทธิเชมัน รูปแกะที่สะท้อนให้เห็นถึงคำสอนในพระพุทธศาสน นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมจากตะวันตกที่เข้ามาตั้งแต่มสมัยศตวรรษที่20 ถูกสร้างขึ้นมาให้มีสีสัน ความกล้าในการแสดงออกทางศิลปะ ในครั้งนี้จะขอแนะนำโลกของงานแกะสลักของญี่ปุ่นซึ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

สมัย อะซุคุจนถึงเฮอัน

อ้างอิงจากหนังสือประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น "ตำนานแห่งญี่ปุ่น" พระพุทธศาสนาได้เข้ามายังประเทศญี่ปุ่นเมื่อสมัยอะซุคุ(ปี538-710) พระพุทธศาสนาได้นำเอาเทคนิคการนำเสนอประติมากรรมรูปแกะสลักสื่อออกมาทางพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมของวัด ประติมากรรมที่ถูกทำขึ้นมามากที่สุดในยุคนี้คือการแกะสลักไม้
ในสมัยเฮอัน (ปี794-1185) พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยเห็นได้ชัดจากรูปปั้นพระพุทธรูปและความเป็นเอกลักษณ์ของที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปในศาสนาชินโตที่ทำใหผู้คนหลงไหล อีกทั้งวัสดุที่นำมาแกะสลักนั้นส่วนใหญ่จะใช้ไม้หอมอย่างการบูร หรือต้จันทน์เทศหอม และไม้สน ฮิโนกิ

ในสมัยเอโดะ

ถ้าพูดถึงผลงานแกะสลักที่เป็นตัวแทนในสมัยเอโดะแล้ว แน่นอนว่าคือ ศาลเจ้านิกโกโทโช โดยโชกุนรุ่นที่3สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โยเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีตุ๊กตาแกะสลักอยู่รอบวัดมากกว่า5000ตัว
โดยผลงาน505ชินนั้นถูกประดับตกแต่งไว้ที่หน้าประตูทางเข้า”โยเมมง” ซึ่งจะสลักเป็นเรื่องราวในตำนานพื้นบ้านอย่างเช่น มังกร นักปราชญ์

สมัยเมจิและปัจจุบัน

เมื่อเข้าสู่สมัยเมจิ เทคนิคการแกะสลักได้รับอิทธิพลจากตะวัน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้อย่างเช่นโลหะ พลาสติก หรือ
สแตนเลส นอกจากนี้เทคนิคแบบดั้งเดิมและความงานได้ถูกถ่ายทอดมายังศิลปะประติมากรรมของญี่ปุ่น
ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
พิพิธภัณท์ Mori Art Museumซึ่งอยู่ที่ฮาโกเนะ ในจังหวัดคานากาว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าไปเยี่ยมชมมากมาย ที่นี่ไม่สามารถดูผลงานศิลปะให้ครบภายในวันเดียวได้ซึ่งมีผลงานประติมากรรมมากมายจัดแสดง นอกจากนี้คุณลักษณะพิเศษของพิพิธภัณท์แห่งนี้คือมีประติมากรรมที่ให้เด็กได้สัมผัส ปีนขึ้นลง โดยที่มีวัตถุประสงค์อยากให้เด็กมีจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง

เทศกาลศิลปะญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน เทศกาลงานศิลปะมีมากกมาย ไม่ใช่เพียงแค่ในเมืองเท่านั้น ตามทุ่งหญ้า หรือบริเวณริมหาดซึ่งเปิดให้จัดแสดงผลงานศิลปะก็มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกกลมกลืนกับสังคมสมัยใหม่และสิ่งแวดล้อม ถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าไปชมผลงานที่จัดขึ้น

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้