ร่องรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น

ร่องรอยหมู่บ้านญี่ปุ่น

Update: 29 มี.ค. 2560

หมุ่บ้านในชนบทที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลย เนื่องด้วยเกิดภัยธรรมชาติ อย่างสึนามิ ดินถล่ม ทำให้ผู้คนลดจำนวนลง เราสามารถรู้ถึงความเป็นอยู่จนถึงประวัติศาตร์ของญี่ปุ่น โดยการออกสำรวจหมู่บ้านกันเถอะ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 5000ปีที่แล้ว ในส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง หลายแห่งเป็นพิพิธภัณฑ์และ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ โดยจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการทซึ่งจำลองไว้ในอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณสามารถสัมผัสได้ถึงชีวิตของผู้อคนในสมัยโบราณ
ซันไนมารุยามะอิเซคิ ในจังหวัด อะโอโมริ ซึ่งมีมาตั้งแต่ 5000ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นที่รุ้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สึดในญี่ปุ่น และได้ค้นพบได้ค้นพบหมู่บ้านโบราณซึ่งเป็นหมู่บ้านคริสเตียน ซึ่งเคยมีคตนอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1880 จนถึง ปีค.ศ.1970 มีชื่อว่า หมู่บ้าน Nokubi-Funemori ในจังหวัด นางาซากิ

ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การตั้งถิ่นฐานของคนงานที่มาทำงาน และหลังจากนั้น มีหลายเมืองที่ร้างลงเนื่องจากการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านเหล่านี้จึงถูกทื้งร้างซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
หมู่บ้านร้างที่มีแต่ซากปรกหักพังที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งรู้จักกันดีในชื่อเกาะ “กุงกันจิมะ” ซึ่งอยู่ที่ฮะชิมะ ในจังหวัด นางาซากิ ซึ่งเป็นยุคทองของการทำเหมืองแร่ถ่านหิน ที่มีผู้คนอาศัยกว่า 5000 คน ซึ่งตอนนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้ว ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยม

ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นกัน

ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นกัน

มีหมู่บ้านที่ทำทางเข้า เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมได้ ซึ่งเป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่มีบางแห่งที่เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมาก่อน อาจจะห้ามเข้าไปบริเวณนั้นได้ การเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณหรือหมู่บ้านร้างนั้น ไม่ใช่เรื่องง่านเลย อย่างไรก็ตามถ้าหากสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน ก็เชิญไปเยี่ยมชมกันได้

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้