พิพิธภัณฑ์

ประเทศญี่ปุ่นของพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีสมบัติของชาติเก็บรักษาอยู่จำนวนมาก และยังมีที่ที่มีความเฉพาะทางเป็นพิเศษ อาทิ พิพิธภัณฑ์ราเม็งกึ่งสำเร็จรูป ด้วย

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก