HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะซะกุซะ [2017]รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว ชินจุกุ [2017]รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม
[2017]รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

[2017]รวม 10 กิจกรรมในเดือนพฤษภาคม

Date published: 11 เม.ย. 2559
Last updated: 14 ก.ย. 2560

เดือนพฤษภาคมในญี่ปุ่นจะเต็มไปด้วยสายลมอันสดชื่น
และธรรมชาติสีเขียวอันสดใหม่
ในช่วงเวลานี้ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดแสดงกิจกรรมที่เป็นที่นิยม
และเทศกาลประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ของโตเกียว

เทศกาลซันจะ

เทศกาลซันจะ

เทศกาลซันจะที่สืบทอดมาตั้งแต่ ค.ศ. 1312
เป็นเทศกาลขนาดใหญ่ที่รวมอยู่ใน "สามเทศกาลใหญ่ของโตเกียว"
ควบคู่ไปกับเทศกาลซันโนและเทศกาลฟุคะกะวะ
เทศกาลซันจะ จะถูกจัดขึ้นที่ศาลเจ้าอาซากุสะ ในช่วงระยะเวลา 3 วัน
ที่มีการจัดงานจะมีการเดินขบวนแห่มิโกะชิ (ศาลเจ้าขนาดเล็ก) ไปทั่ว
เมืองอาซากุสะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยมิโกะชิที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่
กว่า 100 หลัง ภาพของผู้คนที่แบกหามมิโกะชิเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา
ทำให้บรรยากาศของเมืองอาซากุสะถูกย้อมไปด้วยสีสันของเทศกาล
ภายในศาลเจ้าและวัดอาซากุสะ จะเรียงรายไปด้วยแผงลอยขาย
อาหารและเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการเปิดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การแสดงกลองญี่ปุ่นและการเต้นรำตามประเพณี ฯลฯ
การจัดงานจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 13 เสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016
ในทุก ๆ ปี มีผู้เข้าชมกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน จึงทำให้บริเวณโดยรอบ
หนาแน่นไปด้วยผู้คนอยู่เสมอ การเข้าไปชมศาลมิโกะชิใกล้ ๆ นั้นอาจ
ทำให้เกิดอันตรายได้ จึงควรต้องระมัดระวัง

 • Asakusa Shrine
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   7 minutes on foot
  • Phone Number 03-3844-1575

ประเพณีดั้งเดิมแห่งย่านอาซากุสะ "ทาคาระโนะไม (ระบำแห่งขุมสมบัติ)"

"ชิจิฟุกุจิน (Shichi-fukujin)" คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ดที่ได้รับการ
นับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความเชื่อว่า
เหล่าเทพนี้จะนำพาโชคลาภมาให้ และจะเรียกเรือที่เหล่าเทพล่องมาว่า
เรือสมบัติ (Takarafune)
ภายในวัดอาซากุสะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียว
มีพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ กล่าวกันว่า จุดเริ่มต้น
ของวัดอาซากุสะนี้มีที่มาจากเรื่องของพี่น้องชาวประมงนามว่า ฮามานาริ
และทาเคนาริ ที่เก็บพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมได้จากแม่น้ำซุมิดะ
ในปี ค.ศ. 628 จึงมีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ดังกล่าว ซึ่งในประเพณี "ทาคาระโนะไมหรือระบำแห่งขุมสมบัติ" ที่มี
ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของวัด จะมีขบวนแห่ลากเรือสมบัติ
โดยผู้ลากเรือคือเด็กวัยอนุบาลจำนวนมาก มีการกล่าวคำบูชาพระคุณ
ของพระโพธิสัตว์กวนอิมไปพร้อม ๆ กับขอพรให้เด็ก ๆ เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ภาพของเหล่าเด็ก ๆ ที่สวมชุดพิธีการนั้นดูน่ารัก
น่าเอ็นดูอย่างมาก
งานประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2016

 • Senso-ji Temple
  • Address 2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032
   View Map
  • Nearest Station Asakusa Station (Tokyo Metro Ginza Line / Toei Asakusa Line / Tobu Isesaki Line (Tobu Sky Tree Line) / Tsukuba Express)
   5 minutes on foot
  • Phone Number 03-3842-0181

ขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดชม "เทศกาลกินซ่ายานางิ"

ขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดชม "เทศกาลกินซ่ายานางิ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ที่เขตชูโอของกรุงโตเกียว
บริเวณถนนกินซ่าตะวันตกและสวนสาธารณะซุกิยาบาชิ จะมีการจัด
"เทศกาลกินซ่ายานางิ" ซึ่งเทศกาลนี้ได้จัดขึ้นที่ถนนกินซ่าตะวันตกเพื่อ
เป็นการรำลึกถึงถนน 1 ใน 20 สายที่ได้ถูกตั้งให้เป็นสัญลักษณ์ของ
กรุงโตเกียว
จุดเด่นของงานคือ "กินซ่าโกลเด้นพาเหรด" ที่มีขบวนพาเหรดของ
วงโยธวาทิตและทีมเชียร์ลีดเดอร์เดินไปตามถนนกินซ่าตะวันตก
ซึ่งในขบวนพาเหรดยังมีกำหนดการให้คิตตี้จังนั่งรถลากมาเข้าร่วม
ขบวนด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ได้ลองสัมผัสกับการละเล่น
ดั้งเดิมของญี่ปุ่น เช่น เบโกมะ เค็นดามะ และโกะ ฯลฯ
ไม่ว่าจะไปด้านไหนก็มีกิจกรรมมากมาย นับว่าเป็นหนึ่งวันสำคัญที่
เมืองกินซ่าถูกย้อมไปด้วยสีสันของงานเทศกาล
งานเทศกาลนี้จัดขึ้นที่ถนนกินซ่าตะวันตกหรือเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า
ถนนนิชิกินซ่า (ถนนชั้นนอกสายที่ 1 - 8 ของเขตกินซ่า)

เที่ยวชมเรือที่ไม่ธรรมดา "เทศกาลโตเกียวมินาโตะ"

เที่ยวชมเรือที่ไม่ธรรมดา "เทศกาลโตเกียวมินาโตะ"

ท่าเรือโตเกียว คือ ท่าเรือแห่งชาติที่เปิดทำการในปี ค.ศ. 1941
"เทศกาลโตเกียวมินาโตะ" จะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เพื่อระลึกถึงการเปิดท่าเรือขึ้น ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 นี้จะเป็นการจัดงาน
เทศกาลปีที่ 67 จะมีการเปิดงานในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15
ของเดือนพฤษภาคม ภายในงานจะเปิดให้เข้าชมภายในเรือต่าง ๆ ได้
ซึ่งจะเป็นเรือที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในเวลาปกติ เช่น เรือสำรวจ (เฉพาะ
วันที่ 14), เรือดับเพลิง (เฉพาะวันที่ 15) และเรือคุ้มกันของกองทัพเรือ
(ตามกำหนดการ) โดยการเข้าชมจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ก็ยังมีกำหนดการจัดแสดงโชว์ต่าง ๆ เช่น การเดินขบวนเรือ
ดับเพลิง (เฉพาะวันที่ 15) และมีงานคอนเสิร์ตขนาดเล็กด้วย เป็นต้น

 • TOKYO PORT FESTIVAL
  東京みなと祭
  • Address 5-7-1, Harumi , Chuo-ku, Tokyo, 104-0053, Japan

งานแห่ศาลมิโกะชิ "เทศกาลขบวนแห่ของศาลเจ้าฮานะโซะโนะ"

งานแห่ศาลมิโกะชิ "เทศกาลขบวนแห่ของศาลเจ้าฮานะโซะโนะ"

"ศาลเจ้าฮานะโซะโนะ" เป็นศาลเจ้าที่ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นเทพ
คุ้มครองย่านชินจุกุมาตั้งแต่ยุครัฐบาลเอโดะของโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ
(ค.ศ. 1603) ซึ่งตั้งแต่วันที่ 27(ศ) - 30(จ) เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016
จะมีการจัดงาน "เทศกาลศาลเจ้าฮานะโซะโนะ" ซึ่งว่ากันว่าในปีนี้เป็น
"ปีแห่งผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตร" ในวันอาทิตย์ที่ 29 จะมีขบวนแห่
ศาลมิโกะชิ (ศาลเจ้าสำหรับงานเทศกาล) ขนาดใหญ่ 2 หลัง
ได้แก่ "ศาลฮงชะมิโกะชิ" และ "ศาลไรเน็นมิโกะชิ" ไปตามถนนยาซุคุนิ
ถนนชินจุกุและถนนเมจิ ซึ่งศาลเจ้าเคลื่อนที่ทั้งสองที่จะได้รับการเก็บ
รักษาไว้ในศาลเจ้าฮานะโซะโนะ
ภายในงานมีแผงลอยขายอาหารอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ยากิโซบะ
ทาโกะยากิและหมึกย่าง เป็นต้น โดยจะเปิดขายตั้งแต่ช่วงเย็นของ วันที่ 27
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 จะมีการแห่ศาลมิโกะชิของสมาคมชาวบ้าน
จากในเขตศาลเจ้าเข้าไปในตัวเมืองด้วย ทุก ๆ ปี จะมีคนมาเข้าร่วมงาน
อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมาก จึงควรระมัดระวังขณะเข้าชมขบวน
แห่ศาลมิโกะชิ

 • Hanazono Jinja
  • Address Shinjuku 5-17-3, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022
   View Map
  • Nearest Station Shinjuku-Sanchome Station (Tokyo Metro Marunouchi Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line / Toei Shinjuku Line)
  • Phone Number 03-3209-5265

ชื่นชมศิลปะแบบดั้งเดิมที่ "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิของศาลเจ้าเมจิ"

ชื่นชมศิลปะแบบดั้งเดิมที่ "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิของศาลเจ้าเมจิ"

"ศาลเจ้าเมจิ" ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นการสักการะ
จักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเก็ง เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในฐานะ
สถานที่ที่สามารถผ่อนคลายได้แม้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ก็เต็มเปี่ยมไป
ด้วยธรรมชาติ
"เทศกาลใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ" จะจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 เมษายน
ไปจนถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งในทุก ๆ ปี จะมีการจัด
พิธีบวงสรวงสักการะขึ้นอย่างหลากหลาย ซึ่งภายในงานปรมาจารญ์ผู้
เชี่ยวชาญศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นจะทำการบวงสรวงสักการะต่าง ๆ ที่เวที
หน้าศาลเจ้าหลัก อาทิเช่น บุงะคุ (ดนตรีประกอบการร่ายรำ), โน (ละคร
หน้ากาก) และเคียวเง็น (ละครตลก) เป็นต้น
เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเข้าชมได้ จึงเป็นเทศกาลที่ไม่ควร
พลาดในการที่จะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดก็ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่น
ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมทั้งชมเหล่าดอกไม้ที่กำลังเปลี่ยนจากฤดูใบไม้
ผลิไปสู่ฤดูร้อนได้อีกด้วย

กิจกรรมที่จัดขึ้นที่เมืองท่าเรือ "เดอะ โยโกฮาม่าพาเหรด"

กิจกรรมที่จัดขึ้นที่เมืองท่าเรือ "เดอะ โยโกฮาม่าพาเหรด"

"เดอะ โยโกฮาม่าพาเหรด" จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปิดทำการท่าเรือ
โยโกฮาม่าที่ตั้งอยู่ในเมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคะนะกะวะ
ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม จะมีการเดินพาเหรดของขบวนต่าง ๆ ไป
รอบ ๆ ท่าเรือโยโกฮาม่า เช่น วงโยธวาทิต, รถพาเหรดที่ถูกประดับ
ประดา ฯลฯ โดยขบวนพาเหรดนี้จะเริ่มขบวนที่สวนสาธารณะยามาชิตะ
สิ่งที่น่าจับตามองในงานนี้ก็คือ "โยโกฮาม่า คาวาอี้ พาเหรด" เป็นขบวน
พาเหรดที่ประกอบไปด้วยผู้ร่วมงาน 300 ชีวิตที่แต่งกายตามวัฒนธรรม
ป็อปของญี่ปุ่นโดยมีคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ มาเป็นธีมในการแต่งตัว
เช่น อนิเมะ เกม แฟชั่น และคอสเพลย์ เป็นต้น ขบวนพาเหรดนี้จะเดิน
ไปรอบ ๆ เมืองโยโกฮาม่า
นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6
ของเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดแสดงกิจกรรมบนเวทีต่าง ๆ ที่สวน
สาธารณะยามาชิตะ เช่น การแสดงสตรีทโชว์และกิจกรรมถ่ายรูปคอสเพลย์ ฯลฯ
จุดเริ่มต้นของงานอยู่หน้าสวนสาธารณะยามาชิตะ

เทศกาลกุหลาบโอสึกะแห่งฤดูใบไม้ผลิ

เทศกาลกุหลาบโอสึกะแห่งฤดูใบไม้ผลิ

"เทศกาลกุหลาบโอสึกะแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จะจัดขึ้นตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 8 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม
ภายในงานเทศกาล จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบจำนวนมากที่เบ่งบาน
ตามทางรถรางตั้งแต่จุดลงรถ "หน้าสถานีโอสึกะ" สายโทเด็งอะระคะวะ
ไปจนถึงจุกลงรถสถานี "มุโกฮาระ"
จำนวนของกุหลาบจะมีกว่า 500 สายพันธุ์ และมากกว่า 700 ต้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเที่ยวชมในทุก ๆ ปี
เนื่องจากรถรางหรือรถไฟที่วิ่งบนท้องถนนในโตเกียวมีอยู่เพียง 2 สาย
เท่านั้น การเล็งจังหวะถ่ายรูปให้ได้ภาพดอกกุหลาบกับรถไฟอยู่ใน
เฟรมเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากด้วย

 • Festival of Rose
  春の大塚バラまつり
  • Address 3-33-1, Minamiotsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-0005, Japan

งานศิลปะครั้งใหญ่ "ดีไซน์ เฟสติวัล"

งานศิลปะครั้งใหญ่ "ดีไซน์ เฟสติวัล"

"ดีไซน์ เฟสติวัล" งานศิลปะที่ระดับใหญ่ที่สุดในเอเชีย
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016
ภายในงานจะพบกับผลงานต้นฉบับของศิลปินและผู้สร้างกว่า
หนึ่งหมื่นท่าน จากงานศิลปะมากมายหลากหลายแนวตั้งแต่ดนตรี
ภาพวาด ภาพยนตร์ ของใช้ทั่วไป แฟชั่น งานฝีมือ รูปถ่าย ตุ๊กตา
ไปจนถึงการแสดงต่าง ๆ ด้วย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่สามารถหาซื้อเครื่องประดับและของใช้ทั่วไป
เช่น ต่างหูและสร้อยคอ ได้อีกด้วย สินค้าของผู้ผลิตบางรายที่เป็นที่
นิยมอาจขายหมดอย่างรวดเร็วด้วย
"ดีไซน์ เฟสติวัล" กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาวของญี่ปุ่นอย่างมาก
ในปัจจุบัน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงบนเวทีต่าง ๆ ได้ด้วย

 • INTERNATIONAL ART EVENT DESEIGN FESTA vol.43
  デザインフェスタ vol.43
  • Address 3-11-1, Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063, Japan

ลิ้มรสอาหารไทยที่ "ไทยเฟส (Thai-Fest)"

ลิ้มรสอาหารไทยที่ "ไทยเฟส (Thai-Fest)"

ไทยเฟส คือ กิจกรรมที่สถานทูตไทยจัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี และทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ในบรรดางานอีเวนต์ต่างชาติที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนี้ "ไทยเฟส" เป็น
งานขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 360,000 คน
สิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานนี้ก็คือร้านแผงลอยอาหารไทยนั่นเอง
ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารมากกว่า 60 ร้านที่มารวมตัวกันอย่างเรียงราย
และเต็มไปด้วยอาหารขึ้นชื่อที่เป็นความภาคภูมิใจของแต่ละร้าน
เช่น แกงกระหรี่ไทย ผัดไท และข้าวผัด เป็นต้น
ท่านควรเตรียมใจเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านไหน ๆ ก็มีคิวยาว
ด้วยกันทั้งนั้น และเนื่องจากการจองที่นั่งบนโต๊ะนั้นก็เป็นเรื่องยาก
ท่านจึงควรเตรียมผ้าใบปิกนิคหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ไปด้วย
เพื่อจะได้สามารถปูนั่งและรับประทานภายในสวนสาธารณะได้อย่างสะดวก
งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14(ส) - 15(อ) เดือนพฤษภาคม 2016
(C) ROYAL THAI EMBASSY

 • Thai Festival
  タイフェスティバル
  • Address 2-1,Jinnan, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, Japan
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา