HOME สถานีโตเกียว
สถานีโตเกียว
สถานีโตเกียว

สถานีโตเกียว

สถานีโตเกียวเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่รวมเส้นทางไว้มากมาย เช่น รถไฟใต้ดินเมโทร
โตเกียว สาย JR ที่มีมาแต่เดิมและชินคันเซ็นที่มุ่งหน้าไปยังแต่ละท้องถิ่นของญี่ปุ่น
สถานที่มองเห็นพระราชวังซึ่งเป็นปราสาทเอโดะในสมัยก่อนอยู่ทิศเหนือและได้กลาย
เป็นประตูทางเข้าของโตเกียวสมกับคำร่ำลือ

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก