HOME ชิบุยะ
ชิบุยะ
ชิบุยะ

ชิบุยะ

เริ่มตั้งแต่ ห้างSHIBUYA109 ห้างชิบุย่าฮิคาริเอะ ห้างปารุโกะ ห้างมารุอิ เป็นย่านที่ต้องนึกถึงวัยรุ่น ด้านหน้าของสถานีมีอนุสาวรีย์สุนัขฮาจิโกะ ที่เป็นเรื่องราวที่ถูกไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาเเล้ว เเละก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เป็นจุดนัดพบกันอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

Latest Spot Info

  • Coupons
  • Events
  • Menu
  • Goods
  • Appealing

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก