อิเกะบุกุโระ
อิเกะบุกุโระ

อิเกะบุกุโระ

บริเวณธุรกิจการค้าที่มีสถานีอิเคะบุคุโระซึ่งมีสาย JR ยามาโนเทะ รถไฟสายเซบุและ
รถไฟใต้ดินเมโทรโตเกียวเป็นศูนย์กลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว
และมี “ซันไชน์ซิตี้” เป็นจุดสังเกต ตึกระฟ้าสูงจากพื้นดิน 60 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
และเปิดทำการในฐานะอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งแรกของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1973

ดูเพิ่มเติม

Latest Spot Info

  • Coupons
  • Menu
  • Goods
  • Appealing

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก