HOME บ้านพัก
บ้านพัก

บ้านพัก

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 31 ส.ค. 2563

ความพิเศษของบ้านพักคือ นอกเหนือจากค่าที่พักค้างแรมแล้ว
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารงานกันเองภายในครอบครัว
และมีความแตกต่างจากรีสอร์ทหรือโรงแรม
ที่ได้รับความนิยมโดยตรงจากคนญี่ปุ่นที่เป็นภาพลักษณ์แบบบ้าน
ห้องของบ้านพักอาศัยนั้นจะเป็นห้องแบบญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่
เพราะสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้
จะขอแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านพักของญี่ปุ่น

บ้านพักคืออะไร?

บ้านพักคืออะไร?

บ้านพักคือสถานที่ให้บริการพักค้างแรม โดยห้องพักส่วนใหญ่
จะเป็นแบบญี่ปุ่นที่มีขนาดของบ้านพักที่ไม่ใหญ่
ผู้ให้บริการบ้านพักส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลัก
และดำเนินการบริหารงานแบบครอบครัวเป็นงานรอง
นอกจากนี้ ก็ยังมีที่พักที่เป็นรูปแบบพักอาศัยเป็นห้องรวมในห้องเดียว
หรือเป็นห้องแบบยุโรปที่ไม่ใช่แบบญี่ปุ่น มีเตียงนอนคล้ายกับโรงแรม
ในลักษณะแบบนี้ก็เรียกเป็นบ้านพักเช่นกัน
บ้านพักนั้นจะมีขนาดเล็กและมีความพิเศษอยู่ตรงบรรยากาศ
ที่บ่งบอกถึงการพักอยู่กับบ้านนั่นเอง

เกี่ยวกับชื่อเรียกของบ้านพัก

เกี่ยวกับชื่อเรียกของบ้านพัก

ถึงแม้จะเป็นบ้านพัก แต่บ้านพักทั้งหมดก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่า "บ้านพัก"
บางแห่งก็มีการใช้ชื่อว่า "โรงแรม" "รีสอร์ท" "เพนชั่น" "ห้องพักตากอากาศ"
ดังนั้น ชื่อเรียกของที่พักอย่างเดียวไม่สามารถนำมาแบ่งประเภทของบ้านพักกับโรงแรมทั่วๆไปได้

ความแตกต่างระหว่างโรงแรม และเรียวกัง

ความแตกต่างระหว่างโรงแรม และเรียวกัง

บ้านพักจะมีลักษณะพิเศษคือ จะมีขนาดเล็ก เหมือนอาศัยอยู่ที่บ้าน
และค่าที่พักราคาถูก
เนื่องจากเป็นการบริหารเองจากคนในครอบครัวจึงสัมผัสได้ถึงการบริการอย่างอบอุ่น
ที่สามารถสนุกสนานกับการสนทนาอย่างเป็นมิตรกับผู้บริหาร หรือพนักงานคนญี่ปุ่นได้
นอกเหนือจากนี้ จะแตกต่างกับโรงแรมหรือเรียวกัง คือต้องพักร่วมกับผู้เข้าพักคนอื่น
มีการป้องกันเสียงที่ไม่ดี และอาจไม่มีห้องอาบน้ำหรือห้องสุขาภายในห้องพัก
มีหลายแห่งที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้

พื้นที่ที่สามารถพบเจอบ้านพักได้ง่าย

พื้นที่ที่สามารถพบเจอบ้านพักได้ง่าย

โรงแรมหรือรีสอร์ทโดยทั่วไปนั้นจะสามารถพบเจอได้
ตามบริเวณรอบๆสถานีรถไฟหลักของพื้นที่หรือตัวเมือง
หรือในเขตพื้นที่น้ำพุร้อน พื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
หรือพื้นที่ที่เป็นรีสอร์ท เช่น ที่เล่นสกี เป็นต้น
ในทางกลับกัน บ้านพักนั้นจะหาเจอได้ยาก และมีน้อยมากในตัวเมือง
โดยบ้านพักนั้นจะพบเจอในสถานที่ที่มีโรงแรม รีสอร์ท ที่ห่างไกลจากตัวเมืองออกไป
แต่ความสะดวกสบายในการเดินทางนั้นจะไม่ดีเหมือนกับโรงแรมหรือรีสอร์ททั่ว ๆ ไป
ดังนั้น การเดินทางโดยมีสัมภาระมากมายนั้น
กรุณาตรวจสอบวิธีการเดินทางก่อนล่วงหน้า
ก็อาจจะทำให้เกิดความยากลำบากขึ้นได้

"บ้านพักสุดวิเศษ" เทรนด์ใหม่ของบ้านพัก

"บ้านพักสุดวิเศษ" เทรนด์ใหม่ของบ้านพัก

บ้านพักสุดวิเศษหมายถึง บ้านพักที่ทิ้งภาพลักษณ์ที่ว่า
เมื่อเทียบกับโรงแรมหรือเรียวกังแล้ว บ้านพักจะเก่ากว่าและมีการบริการที่ไม่เลิศหรู
บ้านพักสุดวิเศษมีการปรับแต่งสถานที่พักให้ไม่ด้อยไปกว่าโรงแรมหรือเรียวกัง
และรับประกันอาหารที่มีราคาถูก จากความเป็นที่นิยม
จึงทำให้บ้านพักที่เป็นแบบบ้านพักสุดวิเศษนั้นเพิ่มมากขึ้น
เพียงแค่ชื่อของสถานที่อย่างเดียวอาจจะไม่รู้ว่าเป็นบ้านพักสุดวิเศษ
จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนล่วงหน้า

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา