Language

Search

Menu

Minshuku
Facility List

19 result(s)

1/2

Minshuku Miyako-so

Minshuku Miyako-so

Minshuku

Budget:8,790 JPY -

Atami

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Shiki minshuku Tyojyuro

Shiki minshuku Tyojyuro

Minshuku

Budget:7,000 JPY

Chiba Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Okuchichibu no yado Satoji

Okuchichibu no yado Satoji

Minshuku

Budget:7,992 JPY

Saitama Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Akitaya

Akitaya

Minshuku

Budget:5,400 JPY - 8,800 JPY

Kamakura

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Bihadayu no Yado Himawari So

Bihadayu no Yado Himawari So

Minshuku

Budget:8,200 JPY - 12,500 JPY

Chiba Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Shirai

Shirai

Minshuku

Budget:9,720 JPY

Chiba Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kaijyo-tei

Kaijyo-tei

Minshuku

Budget:6,000 JPY - 9,000 JPY

Kamakura

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Mishuku Nagatoroso

Mishuku Nagatoroso

Minshuku

Budget:6,480 JPY - 8,640 JPY

Saitama Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Minshuku Magusa

Minshuku Magusa

Minshuku

Budget:8,000 JPY

Chiba Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Nagisa no Yado SUZUKI

Nagisa no Yado SUZUKI

Minshuku

Budget:4,480 JPY - 11,980 JPY

Chiba Suburbs

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/2