HOME วัด
วัด

วัด

Last updated: 29 มี.ค. 2560

วัดและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้เข้ามาเผยแผ่ในญี่ปุ่นเมื่อปลายสตวรรษที่6 ซึ่งได้กลายเป็นขนบธรรมเนียม กิจวัตรของคนญี่ปุ่นสืบมา

วัดคือ

วัดคือ

วัดคือสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและจีน
พระสงฆ์ซึ่งศึกษาพระธรรมคำสอนจะอาศัยอยู่ในวัด และนับถือพระพุทธรูป

การเยี่ยมเยือนวัด

การเยี่ยมเยือนวัด

วัดมีความหลากหลายตามแต่ละนิกาย แม้ว่าคุณจะนับถือคนละศาสนาหรือคนละนิกาย ก็สามารถเยี่ยมเยือนวัดได้อย่างไม่มีปัญหา วัดที่ซึ่งเปิดรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากเข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตาม

ประตูวัด

ประตูวัด

ประตูทางเข้าพระวิหารซึ่งจะเรียกว่า “ซันมง” เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้า ให้พนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดินเข้าไป

วิหารหลัก

วิหารหลัก

วิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป วิธีการนมัสการ ก่อนอื่นให้โยนเหรียญใส่กล่องที่เขียนไว้ว่า “Jozai”(บริจาค) แล้วจึงดึงเชือกที่แขวนอยู่ซึ่งมีกระดิ่งอันใหญ่ห้อยติดไว้ให้ดัง ซึ่งการบริจาคแบบนี้ถือว่า สำหรับมนุษย์เป็นการละทิ้งกิเลส เปรียบได้กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยหลังจากสั่นกระดิ่งแล้วให้โค้งคำนับ1ครั้ง แล้วพนมมือ

เจดีย์ 5 ชั้น

เจดีย์ 5 ชั้น

เจดีย์5ชั้นในวัดบางแห่ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ 5 ชั้นของวัดโฮริว (ในจังหวัด นารา) ถูกสร้างขึ้นราวปี 680 นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

งานประจำปีของวัด

งานประจำปีของวัด

พิธีกรรมที่จัดขึ้นในวัดตบอดทั้งปี โดยทั่วไปจะมีผู้คนไปไหว้พระขอพรกันในวันส่งท้ายปีเก่า และวันขึ้นปีใหม่ เรียกว่า “Hatsumoude” หรือ ในวันที่3 ของเดือน กุมภาพันธ์เรียกว่าวัน “Setsubun” วันที่จะไล่สิ่งชั่วร้านออกไป และเรียกความสุขเข้ามา ต่อด้วย วันเด็ก เทศกาลหน้าร้อน พิธีShichi-Go-San (7-5-3) เป็นต้น

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา