HOME รู้แล้วเป็นประโยชน์ หน่วยนับที่ใช่บ่อยในญี่ปุ่น
รู้แล้วเป็นประโยชน์ หน่วยนับที่ใช่บ่อยในญี่ปุ่น

รู้แล้วเป็นประโยชน์ หน่วยนับที่ใช่บ่อยในญี่ปุ่น

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 17 เม.ย. 2561

ขออธิบายเกี่ยวกับหน่วยนับซึ่งถ้าจำได้แล้วจะเป็นประโยชน์ในตอนที่มาเที่ยว
ญี่ปุ่น

กิโลเมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรถูกใช้ในหน้าแผนที่ของหนังสือนำเที่ยว 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,094 หลา หรือประมาณ 3,281 ฟุต ในชีวิตประจำวันของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะใช้กิโลเมตร
แสดงค่า

การแสดงความเร็วต่อชั่วโมง "กิโลเมตร"

การแสดงความเร็วต่อชั่วโมง "กิโลเมตร"

ที่ญี่ปุ่นไม่ใช้ไมล์แต่ใช้เป็นค่าความเร็วต่อชั่วโมง ซึ่ง 1 ไมล์ เท่ากับประมาณ 1.6 กิโลเมตร ตัวอย่างเช่นค่าความเร็วต่ำกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเทียบเป็นไมล์แล้วเท่ากับเร่งความเร็วได้ประมาณ 31 ไมล์เท่านั้น โดยปรกติ
ถนนทั่วไปของญี่ปุ่นใช้ความเร็วสูงสุดได้ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางด่วน
ใช้ได้ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

หน่วยเงินตรา "เยน (JPY)"

หน่วยเงินตรา "เยน (JPY)"

หน่วยนับการใช้เงินที่ญี่ปุ่นเป็น "เยน (JPY)"
เงินเหรียญมี 1 เยน (JPY), 5 เยน (JPY), 10 เยน (JPY), 50 เยน (JPY), 100 เยน (JPY) และ 500 เยน (JPY)
เหรียญ 5 เยน (JPY) และเหรียญ 50 เยน (JPY) มีรูอยู่ตรงกลาง
ส่วนธนบัตรมี 1,000 เยน (JPY), 5,000 เยน (JPY) และ 10,000 เยน (JPY) ใช้กันอย่างแพร่หลาย
เป็นสากล

หน่วยนับข้าวสาร "โก"

หน่วยนับข้าวสาร "โก"

อาหารญี่ปุ่นก็มีวิธีการนับเฉพาะตัว การหุงข้าวสารที่เป็นอาหารหลักจะใช้หน่วย นับว่า "โก" หนึ่งโกเท่ากับ 180 มิลลิลิตร ถ้วยตวงโดยเฉพาะก็มีขาย โดยปกติ
จะใช้ถ้วยตวงในการตวง

วิธีนับซูชิ "คัน"

วิธีนับซูชิ "คัน"

เรียกการนับซูชิว่า "คัน" แต่ว่าพวกซูชิสายพาน โดยปรกติจะมีซูชิ 2 ชิ้นวางอยู่ จึงนับแบบ "หนึ่งจาน" ตามจำนวนของจาน

วิธีนับสาเก "โช"

วิธีนับสาเก "โช"

สาเกญี่ปุ่นใช้วิธีนับด้วย "โช" 1 โช เท่ากับ 1,800 มิลลิลิตร แต่โดยทั่วไป
ไม่ค่อยใช้ โรงกลั่นสุราหรือผู้ผลิตจะใช้หน่วยนับเป็น หนึ่งโตะ ( = 18 ลิตร),
หนึ่งโคะกุ ( = 180 ลิตร) ฯลฯ

หน่วยนับพื้นที่ "โจ"

หน่วยนับพื้นที่ "โจ"

หน่วยนับแสดงพื้นที่ก็เป็นแบบญี่ปุ่น ใช้ "โจ" ซึ่งเป็นตัวแทนห้องแบบญี่ปุ่นเป็น
เกณฑ์ คำนวณเป็นหนึ่งโจ, สองโจ หนึ่งโจมีค่าประมาณ 1.6 ตารางเมตร และใช้
"ทซึโบะ" ในการวัดพื้นดิน 1 ทซึโบะเท่ากับ 3.31 ตารางเมตร

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

Recommended places for you

ค้นหา