กฎระเบียบการใช้จักรยาน

กฎระเบียบการใช้จักรยาน

Update: 27 เม.ย. 2560

การท่องเที่ยวด้วยจักรยานเช่าเป็นความเพลิดเพลิน
ที่ได้ความรู้สึกแตกต่างไปอีกแบบกับการเดินเที่ยวชม
เลยจะขอแนะนำกฎระเบียบเกี่ยวกับจักรยานของญี่ปุ่น

วิ่งฝั่งซ้ายของทางเดินรถคือพื้นฐาน

วิ่งฝั่งซ้ายของทางเดินรถคือพื้นฐาน

กฎจราจรของญี่ปุ่นถือว่าจักรยานเป็นรถชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุนั้น
บนทางหลวงโดยทั่วไปแล้วจักรยานจึงต้องวิ่งฝั่งซ้ายของทางเดินรถ
ยกเว้นทางเดินที่มีรูปของคนกับจักรยานเขียนไว้อยู่
และอย่าลืมเรื่องให้สิทธิกับคนเดินเท้าก่อนด้วย

"ห้ามเข้า" เครื่องหมายจราจรที่อยากให้จดจำ 1

เครื่องหมายบนถนนสาธารณะก็ถูกนำมาใช้กับจักรยานด้วย โดยไม่ใช่แค่กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น ห้ามเข้าคือการจำกัดการใช้ยานพาหนะเข้าไปด้านใน
โดยมีทั้งกรณีที่แสดงด้วยตัวหนังสือ และแสดงด้วยเส้นแนวขวางสีขาวหนึ่งเส้นบนพื้นสีแดง

"เดินรถทางเดียว" เครื่องหมายจราจรที่อยากให้จดจำ 2

เครื่องหมายจราจรที่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน
มีความหมายว่าเดินรถทางเดียว และสามารถไปได้ในทิศทางที่ลูกศรชี้เท่านั้น
แม้จะไม่ใช่เดินรถทางเดียวที่จำกัดแค่จักรยานเท่านั้น
แต่ในกรณีที่ยกเว้นได้จะมีคำว่า "ยกเว้นจักรยาน" เขียนไว้อยู่ด้านล่างของเครื่องหมาย
รักษากฎระเบียบในตอนที่มีเครื่องหมายนี้ แม้จะเป็นถนนเส้นเล็ก ๆ ก็ตามกันเถอะ

"ชะลอความเร็ว" เครื่องหมายจราจรที่อยากให้จดจำ 3

ชะลอความเร็วมีความหมายว่าการวิ่งในความเร็วที่สามารถหยุดได้ทันที
ถ้าพูดอย่างชัดเจนในกรณีของจักรยานคือประมาณ 4~5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในกรณีที่จักรยานวิ่งบนทางเท้า
จำเป็นต้องชะลอความเร็วอยู่เสมอแม้จะไม่มีเครื่องหมายก็ตาม

"หยุดชั่วคราว" เครื่องหมายจราจรที่อยากให้จดจำ 4

บนเครื่องหมายหยุดชั่วคราวจะมีตัวหนังสือคำว่า "หยุด" เขียนเอาไว้
การหยุดชั่วคราวของจักรยานคือการหยุดจักรยาน และให้เท้าแตะพื้น
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่ต้องหยุดชั่วคราวอีก เช่น ไฟจราจรสีแดง
และหน้าทางตัดผ่านรถไฟ

ห้ามซ้อน 2 คน !

ห้ามซ้อน 2 คน !

กฎหมายได้ห้ามการปั่นจักรยานเรียงกัน 2 คันขึ้นไปและการซ้อน 2 คน
มีความแตกต่างเล็กน้อยตามแต่ละจังหวัด แต่ถ้าติดที่นั่งเด็ก
จะสามารถให้เด็กเล็กนั่งได้อีกคนนอกเหนือจากผู้ขับขี่

"ทำไปด้วยขณะขับขี่" ที่ก่ออุบัติเหตุได้ง่าย

กฎหมายได้ห้ามการใส่หูฟังขณะขับขี่ หรือการดูแผนที่
และการเล่นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ขณะขับขี่
แล้วก็ห้ามการกางร่มขณะขับขี่ในวันที่ฝนตกด้วย
เพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

สุดท้ายนี้

ในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการพิจารณากฎหมายจราจรใหม่
และได้ปรับแก้ไขกฎระเบียบจราจรของจักรยาน
เพราะฉะนั้นการตรวจตราก็จะเข้มงวดมากขึ้นด้วย
ดังนั้นระมัดระวังให้มากตอนที่ขับขี่กันเถอะ

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้