[MOVIE] ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเดินทาง! มาเรียนรู้วิธีขึ้นรถไฟของญี่ปุ่นแบบเชี่ยวชาญกันเถอะ

[MOVIE] ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเดินทาง! มาเรียนรู้วิธีขึ้นรถไฟของญี่ปุ่นแบบเชี่ยวชาญกันเถอะ

Update: 2 ต.ค. 2560

โตเกียวมีสายรถไฟมากราวกับถูกขึงเต็มไปด้วยตาข่าย โดยจะมี JR“สายยามาโนะเตะ” เป็นหลัก
ส่วนชั้นใต้ดินก็จะมี"โตเกียวเมโทร (Tokyo Metro)" และ "Toei Subway"
แล้วจะขึ้นรถไฟเหล่านี้อย่างไรดี

วิธีการซื้อตั๋ว

วิธีการซื้อตั๋ว

จะใช้เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติสำหรับตั๋วรถไฟ
ตรวจสอบเส้นทางที่จะไปพร้อมราคาได้ที่ตารางที่อยู่บนเเครื่องขายตั๋ว แล้วทำการเลือก
เครื่องขายตั๋วในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมผัสจอภาพ
และมีบางเครื่องที่รองรับด้วยภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่รู้วิธีใช้
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ช่องติดต่อสอบถามข้าง ๆ ช่องตรวจตั๋ว
ตั๋วบางชนิด เช่น ตั๋วชินคันเซ็นแบบระบุที่นั่ง เป็นต้น
จำเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ช่องติดต่อสอบถาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องขายตั๋วหลายแห่งที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้อีกด้วย

วิธีการผ่านช่องตรวจตั๋ว

วิธีการผ่านช่องตรวจตั๋ว

หลังจากซื้อตั๋วแล้วให้ไปยังช่องตรวจตั๋วที่เชื่อมต่อกับชานชาลา
เมื่อนำตั๋วสอดเข้าไปในช่องสอดตั๋ว ตั๋วก็จะถูกดูดเข้าไป
และตั๋วจะออกมาทางฝั่งตรงข้ามของเครื่องตรวจตั๋ว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ตั่วนี้ตอนลงด้วย
ดังนั้น กรุณาเก็บรักษาไว้อย่าให้หาย กรณีที่เครื่องไม่อ่านตั๋วด้วยสาเหตุบางอย่าง
ประตูช่องตรวจตั๋วจะปิดพร้อมกับมีเสียงเตือนดังขึ้น
ให้นำตั๋วไปยังช่องติดต่อสอบถามที่มีนายสถานีอยู่

บัตรIC

บัตรรูปแบบเติมเงินที่สามารถใช้ได้ทั้งรถบัส รถไฟใต้ดิน และรถไฟทั่วประเทศที่สามารถใช้ด้วยกันได้ เพียงจ่ายเงินค่าประกันบัตร และเติมเงินเข้าไปในบัตรก็จะสามารถใช้งานได้

วิธีการใช้บัตรIC

วิธีการใช้บัตรIC

การผ่านช่องตรวจตั๋วอัตโนมัติโดยใช้บัตรIC นั้น
ไม่ต้องทำการสอดบัตรลงในช่องสอดตั๋วเหมือนกับตั๋วทั่วไป
ให้แตะบัตรลงบนที่อ่านบัตรIC ที่อยู่บนเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ
ถ้าจำนวนเงินไม่พอจะไม่สามารถออกจากที่ตรวจตั๋วได้
ให้ทำการเติมเงินจากเครื่องเติมอัตโนมัติ
หรือนำบัตรไปเติมเงินกับช่องติดต่อสอบถามข้าง ๆช่องตรวจตั๋ว
สามารถทำการรับเงินที่เติมเข้าไปในบัตรIC คืนได้
การขอรับเงินคืนจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
และในบางกรณีอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม

วิธีการขึ้นรถราง

วิธีการขึ้นรถราง

นอกจากนี้ในโตเกียวก็มีรถราง “สาย Toden Arakawa (โทะเดน อะระกะวะ)”วิ่งอยู่บนพื้นถนน
โดยโทเดนจะจ่ายเงินโดยไม่ใช้ตั๋ว แต่จะใส่ค่าโดยสารเป็นเงินสดลงในกล่องจ่ายเงิน
ให้เตรียมเงินมาให้พอโดยไม่ต้องทอน หรือจะใช้บัตรIC ก็ได้
นอกจากนี้ ทางขึ้นลงของโทะเดนก็จะแตกต่างกัน
โดยจะขึ้นที่ประตูหน้าที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ และลงที่ประตูหลัง
ตอนที่จะลงพอใกล้จะถึงป้ายจอดให้กดปุ่มให้สัญญาณเจ้าหน้าที่
หากลืมกดอาจจะทำให้วิ่งเลยป้ายจอดไปยังสถานีถัดไป โปรดระมัดระวังในจุดนี้ด้วย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้