HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว สถานีโตเกียว ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันนั้นมีมากมาย ถ้าหากใช้ได้อย่างชาญฉลาดก็จะคุ้มค่า !
ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันนั้นมีมากมาย ถ้าหากใช้ได้อย่างชาญฉลาดก็จะคุ้มค่า !

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันนั้นมีมากมาย ถ้าหากใช้ได้อย่างชาญฉลาดก็จะคุ้มค่า !

Last updated: 15 ก.พ. 2564

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่จำหน่ายตามแต่ละบริษัทรถไฟนั้น ถ้าใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะสามารถประหยัดค่าเดินทางได้
เพราะฉะนั้นเลือกอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่ากันเถอะ !

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันคือ ?

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันคือ ?

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันคือ ตั๋วที่สามารถขึ้นลงได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 วันเท่านั้น
โดยใช้ได้ในเส้นทางที่ถูกกำหนดโดยบริษัทรถบัสและรถไฟที่ออกตั๋วนั้น

วิธีใช้และวิธีซื้อตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน

วิธีใช้และวิธีซื้อตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน

มีบางกรณีที่สามารถซื้อที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติของสถานีตามแต่ละบริษัท และบางกรณีที่ซื้อตั๋วได้ที่ช่องติดต่อสอบถาม ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน
โดยปรกติแล้วจะขึ้นได้ไม่จำกัดตามกำหนดระยะเวลาในวันที่ซื้อ
ถ้าได้ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันมาแล้ว หลังจากนั้นก็ขึ้นลงรถไฟโดยการแสดงตั๋วโดยสาร
กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ช่องตรวจตั๋ว หรือแตะผ่านเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ
สำหรับตั๋วที่มีสิทธิพิเศษ จะสามารถรับบริการได้ตามร้านค้าที่กำหนด
โดยให้แสดงตั๋วโดยสารแบบ 1 วันเมื่อต้องการใช้บริการ

ตั๋วโดยสารรถไฟแบบ 1 วันของรถไฟ JR-EAST (ญี่ปุ่นตะวันออก) (ภายในเมือง)

ตั๋วโดยสารรถไฟแบบ 1 วันของรถไฟ JR-EAST (ญี่ปุ่นตะวันออก) (ภายในเมือง)

รถไฟ JR-EAST นั้นให้บริการภายในตัวเมืองเป็นหลัก จึงทำให้สะดวกสบายในเวลาที่อยาก
จะสัญจรไปมาในบริเวณกว้าง อีกทั้งตั๋วโดยสารแบบ 1 วันก็ยังมีหลากหลายชนิดอีกด้วย


・Tokunai Pass (ตั๋วพาสในเมือง)
ตั๋วพาสในเมืองนั้นสามารถใช้กับที่นั่งแบบไม่จองบนรถไฟธรรมดาของรถไฟสาย JR
(รวมรถไฟแบบด่วน) ภายใน 23 เขตของโตเกียวได้โดยไม่จำกัด


・Tokyo Free ticket (ตั๋วโตเกียวฟรี)
นอกจากที่นั่งแบบไม่จองบนรถไฟธรรมดาของรถไฟสาย JR (รวมรถไฟแบบด่วน)
ภายใน 23 เขตโตเกียวแล้ว ตั๋วโตเกียวฟรีก็ยังใช้เป็นตั๋วสำหรับขึ้นรถไฟใต้ดิน
โตเกียวเมโทรทุกสาย รถไฟใต้ดินมหานครทุกสาย สายนิปโปริ โทเนริไลน์เนอร์
รถราง และรถประจำทางได้ไม่จำกัดอีกด้วย


・Holiday Pass (ตั๋วพาสสำหรับการออกเที่ยวในวันหยุด)
สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์อาทิตย์ รวมทั้งในช่วงเวลา
วันที่ 29 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม วันที่ 20 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม
และวันที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม นอกจากนี้เมื่อชำระค่าบริการสำหรับ
รถไฟด่วนพิเศษแล้วก็จะสามารถขึ้นรถไฟด่วนพิเศษและชินคันเซ็นได้อีกด้วย


สามารถหาซื้อตั๋วได้ที่เครื่องขายตั๋วมิโดริ (สีเขียว) ของแต่ละสถานี
หรือช่องสอบถามมิโดริ (ช่องสีเขียว) ก็ได้เช่นกัน

ตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro 1-Day Open Ticket (โตเกียวเมโทรแบบ 1 วัน)

ตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro 1-Day Open Ticket (โตเกียวเมโทรแบบ 1 วัน)

เนื่องจากรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรนั้นครอบคลุมทั้ง 23 เขตของโตเกียว
ดังนั้นตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่แสนจะสะดวกในการท่องเที่ยวในเมือง
จึงมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด


・ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรแบบ 24 ชั่วโมง
สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรทุกสายได้ไม่จำกัดภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน
สำหรับระยะเวลาในการใช้งานนั้นคือ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าหากผ่านช่องตรวจตั๋วเป็นครั้งแรกตอนเวลา 15:00 นาฬิกาก็จะสามารถใช้งานได้
ถึงเวลา 15:00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น


・Tokyo Subway Ticket(24 hour-72 hour)
เป็นตั๋วโดยสารไม่จำกัดที่ใช้ได้กับรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรทุกสาย
และรถไฟใต้ดินมหานครทุกสาย โดยมีจำกัดเวลา 24-72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มใช้งาน


・Tokyo Free Ticket (ตั๋วโตเกียวฟรี)
เป็นตั๋วโดยสารที่ขึ้นได้ไม่จำกัดภายใน 1 วัน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟใต้ดิน
โตเกียวเมโทรทุกสาย รถไฟฟ้าใต้ดินมหานครทุกสาย รถรางในเมือง
รถประจำทางในเมือง (ยกเว้นรถประจำทางช่วงกลางคืนและประเภทที่มีระบบกำหนดที่นั่ง)
สายนิปโปริ โทเนริไลน์เนอร์ทุกเขต และยังรวมไปถึงรถไฟ JR ที่วิ่งในเมืองอีกด้วย


สามารถหาซื้อตั๋วได้ที่เครื่องขายตั๋วตามแต่ละสถานีของรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของ Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (กรมการขนส่งเมืองโตเกียว)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของ Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (กรมการขนส่งเมืองโตเกียว)

กรมการขนส่งเมืองโตเกียวนั้นทำการบริหารรถไฟใต้ดินมหานครกับรถรางในเมือง
รถไฟใต้ดินมหานครมีตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่สามารถเดินทางภายในบริเวณที่สำคัญ
ภายในเมืองได้ เช่น อาซากุสะ ชินจุกุ ชิบุยะ เป็นต้น ส่วนรถราง (โทะเดน)
ก็มีตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่สามารถใช้ท่องเที่ยวบริเวณชานเมืองของโตเกียวได้เช่นกัน


・Toei One-Day Economy Pass (ตั๋วพาสแบบประหยัดของรถไฟมหานคร)
สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินมหานคร รถรางสายอาระคาว่า รถบัสในเมือง และนิปโปริ โทเนริไลน์เนอร์ได้ไม่จำกัดภายใน 1 วัน


・Toei Streetcar One-Day Economy Pass (ตั๋วพาสโดยสารรถรางแบบ 1 วัน)
สามารถขึ้นรถรางสายอาระคาว่าได้ไม่จำกัดภายใน 1 วัน และจะมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้อีกด้วย

・Toei Streetcar One-Day IC Card Pass (ตั๋วโดยสารรถราง IC แบบ 1 วัน)
ตั๋วโดยสารรถรางแบบ 1 วันเป็นประเภทเดียวกันกับตั๋วเขตฟรี อีกทั้งยังสามารถใช้บัตร IC
เช่น PASMO Suica ซื้อได้อีกด้วย จึงไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้
แต่เนื่องจากใช้บัตร IC จึงไม่จำเป็นต้องออกตั๋ว

ตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดินมหานครแบบ 1 วันนั้นสามารถซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติตามแต่ละ
สถานี และภายในรถบัสในเมืองหรือภายในรถราง ตั๋วโดยสารรถรางแบบ 1 วันนั้นสามารถซื้อได้
ภายในรถราง และซื้อได้ที่สถานที่ที่มีการขายล่วงหน้า

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของโตคิวเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโตคิว)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของโตคิวเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโตคิว)

รถไฟสายโตคิวมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบ 1 วันเปลี่ยนไปตามแต่ละบริเวณที่คุณอยากไป

・Tokyu 1-day open ticket (ตั๋วโตคิววันเดย์โอเพ่น)
สามารถขึ้นรถไฟสายโตคิวทุกสายได้ไม่จำกัด


・Triangle ticket (ตั๋วไทรแองเกิ้ล)
สามารถขึ้นรถไฟในเขต ""บริเวณสามเหลี่ยม"" แหล่งยอดนิยมได้แก่ ชิบุยะ จิยูกาโอกะ
และฟุตาโกะทามะกาวะได้ไม่จำกัดภายใน 1 วัน


・Tokyu Enoshima-Kamakura Freepass (ตั๋วฟรีพาสโตคิวเอะโนะชิมะและคามากุระ)
เป็นตั๋วสุดคุ้มที่เป็นเซ็ต ""ตั๋วไปกลับจากแต่ละสถานีสายโทคิวเดงเอนโทชิไปจนถึงสถานีชูโอรินคัง""
""ตั๋วไปกลับขึ้นลงไม่จำกัดภายใน 1 วันตั้งแต่สถานีชูโอรินคังจนถึงสถานีฟูจิซาว่า
สายโอดะคิวเอะโนะชิม่า และสถานีฟูจิซาว่าจนถึงสถานีคาตาเสะเอะโนะชิม่า""
“ตั๋วโดยสารขึ้นลงรถไฟสายเอะโนะชิม่าไม่จำกัดภายใน 1 วัน” มีส่วนลดสิทธิพิเศษ
เฉพาะสถานที่ที่เข้าร่วมรายการ


โดยส่วนมากจะสามารถซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วตามแต่ละสถานีของรถไฟสายโตคิว
แต่จะไม่สามารถซื้อได้ในบางสถานีหรือที่สายเซตากายะ

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยเคคิวเดนเทสึ (รถไฟของบริษัทเคคิว)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยเคคิวเดนเทสึ (รถไฟของบริษัทเคคิว)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของรถไฟสายเคคิวนั้นมีทั้งแบบที่เป็นตั๋วเดินทางจากสนามบิน
และแบบที่เป็นตั๋วพิเศษสำหรับการท่องเที่ยว


・Tokyo 1-day ticket (ตั๋วโตเกียวแบบ 1 วัน)
เป็นชุดตั๋วโดยสารไปกลับจากทุก ๆ สถานีของสายเคคิวจนถึงชินะงะวะ (สามารถขึ้นลงตั้งแต่สถานี
ชินะงะวะจนถึงวัดเซนกะคุได้ไม่จำกัด) กับตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของรถไฟใต้ดินมหานครทุกสาย
สายนิปโปริ โทเนริไลน์เนอร์ และรถบัสภายในเมือง (ยกเว้นรถบัสบางส่วน)


・Keikyu Haneda/Subway Common Pass (ตั๋วพาสเคคิวฮาเนดะร่วมกับรถไฟใต้ดิน)
เป็นตั๋วโดยสารไปกลับตั้งแต่สถานี “อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินฮาเนดะ
หรือจาก “อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินฮาเนดะ” จนถึงสถานี “วัดเซนกะคุ
และสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินมหานครทุกสายกับรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรทุกสายได้ไม่จำกัด

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่ใช้ตั้งแต่สนามบินฮาเนดะนั้นมีจำหน่ายที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
ตามแต่ละสถานีภายในสนามบินฮาเนดะ ตั๋วนอกเหนือจากนั้นสามารถซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
ตามแต่ละสถานีเคคิว

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยโทบุเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโทบุ)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยโทบุเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโทบุ)

รถไฟสายโทบุมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่รวมแหล่งที่ควรไปเมื่อมาท่องเที่ยวภายในเมือง

・Around TOKYO SKYTREE(R) walk-free Ticket (ตั๋วฟรีเดินเล่นรอบบริเวณโตเกียวสกายทรี)
เป็นตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่สามารถใช้เดินเล่นบริเวณรอบ ๆ TOKYO SKYTREE(R) กับอาซากุสะได้

・ตั๋วฟรีชานเมืองอาซากุสะ
เป็นตั๋วสำหรับบริเวณที่เรียกว่า “ชิตะมาจิ (ชานเมือง)” ของโตเกียวกับตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน
ของรถบัสวนรอบที่เรียกว่า “เมะกุริน” สามารถขึ้นลงระหว่างคิตะเซนจุกับอาซากุสะ
ระหว่างฮิคิฟุเนะกับคาเมโดะ และระหว่างฮิคิฟุเนะกับโอะชิอาเกะได้ไม่จำกัดมีตั๋วบางชนิดที่สามารถซื้อได้ในที่ที่แตกต่างกัน และบางชนิดก็สามารถซื้อได้เฉพาะ
ที่ Tobu Top Tours (โทบุท๊อปทัวร์) เท่านั้น โดยมีระยะเวลาใช้งานเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยโอดะคิวเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโอดะคิว)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยโอดะคิวเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทโอดะคิว)

รถไฟสายโอดะคิวมีการจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบ 1 วันสุดคุ้มที่ใช้ได้ในแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยมโดยมีภายในจังหวัดคานากาว่าเป็นศูนย์กลาง

・Odakyu Setagaya walk-free Ticket (ตั๋วเดินเล่นโอดะคิว เซตากายะ)
สามารถขึ้นลงสายโอดะคิวกับสายเซตากายะได้ไม่จำกัด สามารถสัมผัสกับกลิ่นอาย
ของชานเมืองภายในตัวเมืองได้

・ตั๋วฮาโกะเนะคิวไคโดสายหมายเลข 1
เป็นตั๋วส่วนลดไปกลับโอดะคิว และขึ้นสายฮาโกะเนะโทซังกับรถบัสฮาโกเนะโทซังได้ไม่จำกัด

สถานที่สามารถหาซื้อได้คือ เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติแต่ละสถานี และสำนักงานท่องเที่ยวโอดะคิว
แต่ละสาขาได้ แต่ก็จะมีตั๋วบางประเภทที่ขายอยู่ที่ช่องติดต่อสอบถามในสถานีเท่านั้นอีกด้วย

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยเซบุเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทเซบุ)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันโดยเซบุเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทเซบุ)

"รถไฟสายเซบุได้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบ 1 วันที่จะช่วยให้ไปท่องเที่ยว สถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดไซตามะได้อย่างง่ายดาย

・Koedo-Kawagoe Free Coupons (ตั๋วโคะเอโดะคาวาโกะเอะฟรีคูปอง)
เป็นตั๋วโดยสารไปกลับจากแต่ละสถานีของสายเซบุไปจนถึงสถานี ""ฮงคาวาโกะเอะ""
และขึ้นลงรถประจำทางวนรอบโคะเอโดะได้ไม่จำกัด


・Kawagoe access ticket (ตั๋วคาวาโกเอะแอคเซส)
เป็นตั๋วชุดไปกลับจากสถานี "เซบุชินจุกุ" กับสถานี "ทาคาดะโนะบาบะ" ไปจนถึง
สถานี "ฮงคาวาโกะเอะ" และตั๋วไปกลับแบบด่วนพิเศษ อีกทั้งยังสามารถใช้บริการ
ที่นั่งเอนเบาะแบบกำหนดที่นั่งได้อีกด้วย


・ตั๋วจิจิบุฟรี
เป็นตั๋วโดยสารไปกลับจากสถานีต้นทางสายเซบุจนถึงสถานี “เซบุจิจิบุ” และตั๋วโดยสารระหว่าง
สถานี “อะชิกะคุโบะ” จนถึงสถานี “เซบุจิจิบุ” กับรถไฟสายจิจิบุ (ระหว่างสถานีโนะกะมิและ
นากาโทโร่จนถึงมิทสึมิเนะกุจิ) ซึ่งสามารถขึ้นลงได้ไม่จำกัดภายในเวลา 2 วัน


ถึงจะสามารถหาซื้อตั๋วอื่น ๆ ได้ที่เครื่องขายตั๋วตามแต่ละสถานีรถไฟเซบุ
แต่ตั๋วคาวาโกะเอะแอคเซสนั้นวางจำหน่ายอยู่เฉพาะที่สถานี ""เซบุชินจุกุ""
และสถานี "ทาคาดะโนะบาบะ" เท่านั้น

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของเคเซเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทเคเซ)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของเคเซเดนเท็ทสึ (รถไฟของบริษัทเคเซ)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของรถไฟสายเคเซนั้นเป็นตั๋วโดยสารที่สะดวกสำหรับการท่องเที่ยว ในย่านชานเมืองของโตเกียว
・ตั๋วชิโมะมาจิบิโยริ
เป็นตั๋วที่สามารถใช้ขึ้นลงสายเคเซภายในเมืองได้อย่างอิสระ ในราคาที่กำหนดไว้
ชุดตั๋วโดยสารไปกลับแบบ 1 วันจากสถานีต้นทางภายในจังหวัดจิบะจนถึงช่วงเขตบริเวณฟรี
สามารถหาซื้อได้ที่เครื่องขายตั๋วตามแต่ละสถานีของสายเคเซ

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันของบริเวณอ่าวโตเกียว

"รถไฟที่ให้บริการอยู่ในบริเวณอ่าวโตเกียวที่เชื่อมต่อไปยังโอไดบะนั้นก็มีตั๋วโดยสารแบบ 1 วันเช่นกัน

・ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน ""ยุริคาโมเมะ"
สามารถซื้อได้จากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติในทุก ๆ สถานีของสายยุริคาโมเมะ


・ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน "สายรินไค"
สามารถซื้อได้จากช่องขายตั๋วทุก ๆ สถานีของสายรินไค และส่วนหนึ่งของเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

สุดท้ายนี้

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันนั้น มีมากมายหลากหลายชนิดจนทำให้สับสนในการเลือก เนื่องจากยังมีตั๋วนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ข้างต้น ทางที่ดีควรตรวจสอบจากโฮมเพจ

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

บทความใหม่
ค้นหา