HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว สถานีโตเกียว เผย 7 ข้อที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น รู้ไว้จะได้ไม่อายเขา!
เผย 7 ข้อที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น รู้ไว้จะได้ไม่อายเขา!

เผย 7 ข้อที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น รู้ไว้จะได้ไม่อายเขา!

Date published: 22 มี.ค. 2559
Last updated: 28 มี.ค. 2562

ขอแนะนำกฎและมารยาทที่ควรจดจำไว้เมื่อจะไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ห้ามส่งเสียงดังภายในรถไฟ

ห้ามส่งเสียงดังภายในรถไฟ

การรักษาความสงบภายในรถไฟคือมารยาทอย่างหนึ่ง
การสนทนาเสียงดังกับเพื่อน หรือการคุยโทรศัพท์ก็นับเป็นข้อห้ามด้วย

ตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ

ตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ

สำหรับรถไฟในย่านใจกลางเมืองใหญ่ จะมีการกำหนด "ตู้รถไฟสำหรับ
สุภาพสตรีโดยเฉพาะ" ซึ่งมีเพียงสุภาพสตรีเท่านั้นที่สามารถขึ้นตู้รถไฟ
นั้นได้ อาจจำกัดเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดหรือตลอดทั้งวัน
หากสุภาพบุรุษท่านใดเผลอขึ้นขบวนรถผิด ไม่เพียงแต่จะถูกสายตา
เชิงต่อว่ามองมาจากคนรอบข้าง แต่ยังจะถูกตักเตือนจากเจ้าหน้าที่
ตรวจตั๋วและนายสถานีอีกด้วย

ที่นั่งพิเศษสำหรับบุคคลเฉพาะ (Priority Seat)

ที่นั่งพิเศษสำหรับบุคคลเฉพาะ (Priority Seat)

ที่นั่งพิเศษนี้มีขึ้นสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น สตรีมีครรภ์ บุคคลที่อุ้มเด็กทารก คนพิการและคนชรา เป็นต้น ตามปกติแล้วที่นั่งประเภทนี้จะอยู่บริเวณส่วนหัวและท้ายในทั้งสองฝั่งของตู้รถไฟ นอกจากนี้บริเวณใกล้ ๆ ที่นั่งพิเศษประเภทดังกล่าวนี้ ก็ควรงดการใช้โทรศัพท์มือถืออีกด้วย

วิธีการใช้บริการช่องตรวจตั๋วในสถานีรถไฟ

เมื่อจะผ่านช่องตรวจตั๋ว ให้ท่านสอดตั๋วโดยสารเข้าไปใน
เครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ และหยิบตั๋วโดยสารที่ออกมาจากเครื่อง
อีกด้านหนึ่ง ในตอนขาออกก็เช่นกันให้ท่านสอดตั๋วเข้าไปในเครื่อง
เช่นเดิมแล้วจึงออกไปด้านนอกได้ ตั๋วที่สอดเข้าไปตอนขาออกจะถูกเก็บ
รวบรวมไว้โดยไม่ส่งคืน เนื่องจากมีเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติสำหรับใช้
เฉพาะ IC Card ด้วย เพราะฉะนั้น กรณีที่ตั๋วโดยสารเป็น IC Card ให้ท่าน
มองหาช่องตรวจตั๋วที่รองรับตั๋วประเภทนี้โดยเฉพาะด้วย
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีผู้คนแออัดจำนวนมากที่ชานชาลา
จึงควรต่อแถวขึ้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบ การก่อความวุ่นวายในการ
ต่อแถวหรือการแทรกแถวถือเป็นข้อห้าม

ไม่จำเป็นต้องจ่ายทิป

ไม่จำเป็นต้องจ่ายทิป

ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีธรรมเนียมในการให้ทิป
เมื่อท่านได้รับการบริการที่ดี ให้ลองถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณ
ด้วยคำพูดในภาษาญี่ปุ่นแทนด้วยคำว่า
"Arigatougozaimasu / อะริกะโตโกะไซมัส (ขอบคุณ)"

ห้ามทิ้งขยะหรือสูบบุหรี่บนท้องถนน

ห้ามทิ้งขยะหรือสูบบุหรี่บนท้องถนน

แม้แต่หน่วยงานท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นก็มีการออกกฎข้อบังคับ
ในการทิ้งขยะหรือสูบบุหรี่บนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในย่านใจกลางเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงโตเกียวนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่จะ
มีกฎห้ามสูบบุหรี่บนท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามในการเดินสูบบุหรี่
ที่หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งออกเป็นกฎข้อบังคับแล้วด้วยเช่นกัน

ร้านกินดื่มที่มีทั้งพื้นที่ให้สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่

ร้านกินดื่มที่มีทั้งพื้นที่ให้สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่

เนื่องจากมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่แบ่งพื้นที่ให้สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กรณีที่ท่านต้องการจะสูบบุหรี่ ให้แจ้งความต้องการ
แก่พนักงานล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานนำท่านไปยังโซนที่นั่งได้อย่าง
เหมาะสม

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา