HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว ชิบะ นะริตะ การเดินทางจากสนามบินนาริตะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!
การเดินทางจากสนามบินนาริตะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!

การเดินทางจากสนามบินนาริตะ มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่มีปัญหา!

Last updated: 15 ก.พ. 2564

สนามบินนานาชาตินาริตะคือประตูสู่กรุงโตเกียวและปริมณฑลที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก สนามบินนี้ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะจังหวัดจิบะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
กรุงโตเกียว วิธีการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงโตเกียวทางรถไฟและรถโดยสารมีหลากหลาย
วิธี เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบวิธีการเดิน
ทางที่เหมาะสมกับตัวของท่านตามข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางและค่าโดยสารดังต่อไปนี้

สำหรับท่านที่เน้นความรวดเร็วทันใจ! และความสะดวกสบาย!

รถไฟที่ให้บริการจากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียวมีอยู่ 2 บริษัทคือ
รถไฟเคเซ และ รถไฟ JR East Japan โดยชื่อสถานีรถไฟที่อยู่ภายในสนามบินของทั้งสอง
บริษัทใช้ชื่อเดียวกัน “สถานีนาริตะคูโก (สนามบินนาริตะ)” สำหรับอาคารผู้โดยสารที่ 1
และ “สนามบินนาริตะไดนิเทอร์มินัล (สนามบินนาริตะอาคารผู้โดยสารที่ 2)” สำหรับ
อาคารผู้โดยสารที่ 2 และ 3 สถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่ 1 ซึ่งอยู่ด้านล่างของชั้นผู้โดยสาร
ขาเข้าลงไปหนึ่งชั้น ทั้งนี้ อาคารผู้โดยสารที่ 3 อยู่ห่างจากอาคารผู้โดยสารที่ 2 โดยใช้เวลา
เดินประมาณ 15 นาที หรือประมาณ 5 นาทีโดยรถรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร

บน: รถไฟเคเซ สกายไลน์เนอร์ ของบริษัทรถไฟเคเซ ล่าง: เค้าเตอร์สอบถามของบริษัทรถไฟเคเซ
บน: รถไฟเคเซ สกายไลน์เนอร์ ของบริษัทรถไฟเคเซ ล่าง: เค้าเตอร์สอบถามของบริษัทรถไฟเคเซ

หากเน้นเรื่องความรวดเร็วทันใจในการเข้าสู่ใจกลางกรุงโตเกียว กรุณาเลือก “เคเซสกาย
ไลน์เนอร์” ของบริษัทรถไฟเคเซ หรือ “นาริตะเอ็กซ์เพรส” ของบริษัทรถไฟ JR East Japan

เคเซสกายไลน์เนอร์ให้บริการรถไฟด้วยความถี่สูงสุดถึง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาเดิน
ทางจากสนามบินนาริตะไดนิเทอร์มินัล (สนามบินนาริตะอาคารผู้โดยสารที่ 2) ไปยังสถานี
นิปโปริ ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพียง 36 นาที และเพียง 41 นาทีไปยังสถานีอูเอโนะ
อัตราค่าโดยสารไปยังทั้งสถานีนิปโปริและสถานีอูเอโน่ ราคา 2470 JPY ต่อเที่ยว
สถานีนิปโปริสะดวกต่อการเปลี่ยนรถไฟไปยังรถไฟ JR สายยามาโนเตะ JR
สายเคฮิงโทโฮกุ JR สายโจบัง
ส่วนสถานีอูเอโน่เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อต่อไปยังรถไฟด่วนชิงคังเซ็นสายโทโฮกุ สายโจเอทสึ
สายโฮกุริกุ รวมทั้งรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro สายกินซ่า สายฮิบิย่า และสถานี
อูเอโน่โอกาจิมาจิของรถไฟใต้ดินสายโอเอะโดะ
ฝ้าเพดานทรงโดมทำให้บรรยากาศภายในรถไฟมีความปลอดโปร่ง พื้นของรถไฟได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์ลายตารางหมากรุกซึ่ง
เป็นลวดลายตามธรรมเนียมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น รถไฟยังมีปลั๊กไฟบริการให้ทุกที่นั่ง
ทั้งนี้ รถไฟตู้ที่ 5 เป็นตู้สำหรับห้องน้ำอเนกประสงค์และอ่างล้างหน้า

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถซื้อตั๋วรถไฟราคาพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศ
ญี่ปุ่นได้จากอินเตอร์เน็ต “สกายไลน์เนอร์ อี-ทิคเก็ท เซอร์วิส” นอกจากตั๋วสกายไลน์เนอร์
ชนิดเที่ยวเดียว ตั๋วไปกลับ รวมทั้งตั๋วธรรมดาจะมีราคาถูกพิเศษแล้ว ท่านยังสามารถซื้อตั๋ว
ชุด “Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket” ที่ประกอบด้วยตั๋วสกายไลน์เนอร์ชนิด
เที่ยวเดียว ตั๋วไปกลับ รถไฟใต้ดิน Tokyo Metro 9 สาย และรถไฟใต้ดิน Toei 4 สายรวมกันได้อีกด้วย วิธีการซื้อสะดวกง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลวันที่ต้องการและชนิดของตั๋วลงในแบบฟอร์มออนไลน์
แล้วแสดงหมายเลขสำหรับใช้ในการแลกตั๋วที่ SKYLINER & KEISEI INFORMATION
CENTER ขอแนะนำให้ทำการซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือสมาร์ทโฟน

นาริตะเอ็กซ์เพรส
นาริตะเอ็กซ์เพรส
เครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟ JR East Japan
เครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟ JR East Japan

ส่วนรถไฟนาริตะเอ็กซ์เพรส (N’EX) ของ JR East Japan ออกทุกๆราว 30 นาที ประมาณ 2
เที่ยวต่อหนึ่งชั่วโมง โดยใช้ระยะเวลาในเดินทางไปยังสถานีโตเกียวของ JR East Japan ใน
เวลา 53 นาที (ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 3020 JPY) ท่านสามารถเดิน ทางไปยังสถานีที่สำคัญของ
โตเกียว อาทิเช่น สถานีชินากาว่า สถานีชิบูย่า สถานีชินจูกุ ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่จำ
เป็นต้องเปลี่ยนรถไฟ

ในกรณีที่ใช้ตั๋วชนิดไปกลับ ท่านสามารถซื้อตั๋วไปกลับราคาพิเศษ “N’EX TOKYO Round
Trip Ticket” (4000 JPY) ได้ นอกจากนี้ รถไฟ N’EX ยังมีขบวนที่ไปสถานีโยโกฮาม่าและ
สถานีโอฟุนะโดยตรง ซึ่งสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการมุ่งตรงไปสู่จังหวัดคานากาว่า
ภายในรถไฟตกแต่งด้วยลายไม้และลวดลายตารางหมากรุกของญี่ปุ่น ทุกที่นั่งสามารถหมุน
และปรับเอนได้ (พร้อมหมอนอิงที่ปรับตำแหน่งได้) นอกจากนี้ยังมีปลั๊คไฟและโต๊ะขนาด
ใหญ่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนรถไฟ

ยิ่งไปกว่านั้นขบวนรถไฟทุกตู้มีกล้องวงจรปิดบริเวณที่วางสัมพาระเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้โดยสาร

การเดินทางด้วยรถไฟไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยตรง

บน: รถไฟด่วนพิเศษ แอคเซส ของบริษัทรถไฟเคเซ ล่าง: รถไฟด่วนพิเศษของบริษัทรถไฟเคเซ
บน: รถไฟด่วนพิเศษ แอคเซส ของบริษัทรถไฟเคเซ ล่าง: รถไฟด่วนพิเศษของบริษัทรถไฟเคเซ

รถไฟด่วนพิเศษ แอคเซส ของบริษัทรถไฟเคเซ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางตรงไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโตเกียวโดยตรง เพราะนอกจากจะไม่เสียเงินค่ารถไฟ
ด่วนพิเศษแล้ว ยังสามารถเดินทางตรงไปยังสถานีโอชิอาเงะ สถานีอาซากุซะ สถานีนิโฮน-
บาชิ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานีโอชิอาเงะซึ่งเป็นสถานีที่ตั้ง
อยู่ใกล้กับโตเกียวสกายทรีที่สุดด้วยระยะเวลาเพียง 47 นาที (1170 JPY) และสามารถเดินทางไปยังสถานีนิโฮนบาชิด้วยระยะเวลาเพียง 59 นาที (1330 JPY) นอกจากนี้ บริษัท
รถไฟเคเซยังมีบริการ “รถไฟด่วนพิเศษ” ซึ่งจะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางในโตเกียวได้
ในราคาย่อมเยา ท่านสามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษจากสถานีรถไฟสนามบินนาริตะไปยัง
สถานีนิปโปริ โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 66 นาที ราคา 1030 JPY และ 70 นาที (1030
JPY) ไปยังสถานีอูเอโนะ รถไฟด่วนพิเศษนี้ให้บริการด้วยความถี่ 3 เที่ยวต่อชั่วโมง ทั้งนี้
ท่านสามารถเดินทางไปสถานีโอชิอาเงะ (สายเคเซโอชิอาเงะ) ได้โดยเปลี่ยนรถไฟที่สถานี
อาโอะโตะ

ในกรณีที่ต้องการใช้รถไฟธรรมดาของบริษัท JR East Japan ท่านสามารถใช้บริการของ
“โซบุโฮนเซ็งไคโซกุ (รถไฟด่วนสายโซบุโฮนเซ็ง)” ซึ่งมุ่งหน้าไปยัง โตเกียว โยโกซุกะ
หรือ ซุชิ (วิ่งผ่านสายนาริตะ สายโซบุ สายโยโกซุกะ) รถไฟด่วนนี้จะนำท่านไปสู่สถานีโตเกียว
โดยไม่จำเป็นต้องต่อรถไฟกลางทาง โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (1320 JPY) ทั้งนี้ หากท่านซื้อ
ตั๋วล่วงหน้า ท่านสามารถนั่งในตู้ขบวนพิเศษ (Green Car) ได้โดยจ่ายเพิ่ม 980 JPY สำหรับ
วันธรรมดาและ 780 JPY สำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

※ราคาค่ารถไฟที่ระบุเป็นราคารถไฟที่นั่งธรรมดา (หากไม่มีข้อระบุพิเศษ) ณ เดือน
มกราคม 2017

รถโดยสารประจำทางด่วนแบบย่อมเยา ที่มีค่าโดยสารราคาถูก !

การเดินทางระหว่างสนามบินนาริตะและสถานีโตเกียวโดย “โตเกียวชัทเทิล” และ “เดอะ
แอคเซส นาริตะ” กำลังได้รับความนิยมอันเนื่องมาจากราคาที่ย่อมเยาและความถี่ของ
จำนวนเที่ยว

“โตเกียวชัทเทิล”
“โตเกียวชัทเทิล”

โตเกียวชัทเทิลคือรถโดยสารร่วมบริการโดยกลุ่มบริษัทรถโดยสารเคเซ ซึ่งประกอบด้วย
เคเซบัส, เคเซบัสซิสเต็มส์, นาริตะคูโคโคทสึ ฯลฯ อัตราค่าโดยสารระหว่างสนามบิน
นาริตะจนถึงสถานีโตเกียว/สถานีกินซ่า ราคา 1000 JPY (หากจองล่วงหน้าราคา 900 JPY)
และราคา 2000 JPY สำหรับช่วงเวลาค่ำ รถโดยสารให้บริการเดินรถทุกๆ 20 นาทีในช่วง
เวลากลางวัน รวมเป็นจำนวน 113 เที่ยวต่อวัน ท่านสามารถทำการสำรองรถโดยสารและ
ชำระเงินล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ โดยชำระผ่านบัตรเครดิตหรือชำระเงินที่ร้าน
สะดวกซื้อ ทั้งนี้ ท่านสามารถซื้อตั๋วโดยสาร (ระบุเวลา) สำหรับวันที่นั่งโดยไม่ต้องทำการ
จองล่วงหน้าได้จากเคาเตอร์จำหน่ายตั๋วรถโดยสารเคเซซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินนาริตะ

เดอะ แอคเซส นาริตะคือรถโดยสารร่วมบริการโดย JR บัส และ บีทรานเซกรุ๊ป อัตราค่า
โดยสารระหว่างสนามบินนาริตะจนถึงสถานีโตเกียว/สถานีกินซ่า ราคา 1000JPY
และราคา2000 JPY สำหรับช่วงเวลาค่ำ รถโดยสารให้บริการเดินรถทุกๆ 10 - 20
นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมเป็นจำนวน 142 เที่ยวต่อวัน ท่านสามารถโดยสารได้
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋ว เพียงขึ้นรถจากป้ายรถโดยสารแล้วชำระเงินสดบนรถเท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้โดยสารอยู่เต็มรถ ผู้โดยสารที่ทำการจองที่นั่งมาล่วงหน้าจะได้รับสิทธิ
ในการโดยสารก่อน หากเป็นห่วงว่าจะไม่มีที่นั่งขอแนะนำให้ทำการสำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าจากเว็ปไซต์ (จองได้ก่อน1เดือน) โดยชำระเงินผ่านบัตรเครคิตล่วงหน้า

โปรดระวังว่าทั้งโตเกียวชัทเทิลและเดอะ แอคเซส นาริตะอนุญาตให้นำสัมภาระขนาดเล็ก
เฉพาะขนาดที่สามารถวางเก็บบนชั้นวางกระเป๋าหรือบริเวณเท้าได้เท่านั้นขึ้นบนรถโดยสา
ร กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็สามารถฝากเก็บใต้ท่้องรถเพียง 1 ใบเท่านั้น นอกจากนี้
กรุณาวางแผนการเดินทางโดยเผื่อเวลาเอาไว้ให้พอเพียง เพราะรถโดยสารอาจถึงที่หมายช้ากว่า
ปรกติอันเนื่องมาจากการจราจรที่ติดขัด

มุ่งสู่เป้าหมายปลายทางโดยตรง ! ด้วยรถโดยสารแอร์พอร์ทบัสที่ครอบคลุมสถานที่ต่างๆ

“รถโดยสารแอร์พอร์ทลีมูซีนบัส”
“รถโดยสารแอร์พอร์ทลีมูซีนบัส”

รถโดยสาร “แอร์พอร์ทลีมูซีนบัส” เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางสู่บริเวณเป้าหมาย
โดยตรง เพราะรถโดยสารครอบคลุมบริเวณต่างๆทั่วทุกบริเวณสำคัญของกรุงโตเกียว
ซึ่งรวมถึงโรงแรมหลักๆและหน้าสถานีรถไฟสายสำคัญต่างๆ เฉพาะแค่ในกรุงโตเกียวอย่าง
เดียวก็มีจุดจอดมากมาย อาทิเช่น สถานีโตเกียว นิโฮนบาชิ อิเคะบุคุโระ ฮิบิย่า อากาซะกะ
ชิบูย่า ฟูทาโงะทามากาว่า ชินจูกุ อาซะกุซะ คินชิโจว โตโยสุ กินซ่า ชิโอโดเมะ โรปปงหงิ
ชิบะ เอบิสุ ชินากาว่า ทาเกะชิบะ โอไดบะ อาริอาเกะ เมะชิโระ คุดัน โครากุเอ็ง ฯลฯ
อัตราค่าโดยสารสำหรับเดินทางเข้ากรุงโตเกียวมีราคาประมาณ 2800 – 3100 JPY มีตั๋วโดย
สารชนิดไปกลับราคาประหยัดสำหรับท่านผู้โดยสายชาวต่างชาติ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างสนามบินนาริตะและสถานีโตเกียวอยู่ที่ประมาณ
75 – 125 นาที ถึงแม้ว่าเวลาที่เดินทางถึงที่หมายอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการจราจร ฯลฯ
แต่โดยปรกติแล้วรถโดยสารจะเดินทางถึงที่หมายปลายทางได้ตรงเวลาอันสืบเนื่องมาจาก
การควบคุมระบบการเดินรถที่มีความยืดหยุ่น ท้ังนี้ สัมภาระที่สามารถฝากเก็บที่ท้องรถ
ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 x 60 x 120เซ็นติเมตรและมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม จำนวน 2
ชิ้น รวมถึงแผ่นสกี ไม้กอล์ฟ ไม้ตกปลา ฯลฯ

แอร์พอร์ทลีมูซีนบัส นอกเหนือจากรถโดยสารที่บริการโดยบริษัท โตเกียวโคทสึแล้ว ยังมี
รถโดยสารร่วมบริการกับบริษัทเคเซย์บัส และบริษัทเคฮิงคิวโค ฯลฯ
โดยรถโดยสารจะนำท่านตรงสู่จุดท่องเที่ยวสำคัญรอบโตเกียว
อาทิเช่น บริเวณมินาโตะมิราอิในเมืองโยโกฮาม่า และ บริเวณโตเกียว
ดิสนีย์รีสอร์ท ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารชานเมืองของบริษัท
เคเซบัสซึ่งเดินรถจากสนามบินนาริตะไปยังภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากูจิ
(ตั๋วโดยสารสำหรับวันเดินทางราคา 4400 JPY ระยะเวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง)

แท็กซี่ราคาตายตัว คุ้มค่าสำหรับผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะ

แท็กซี่ราคาตายตัว คุ้มค่าสำหรับผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะ

“รถแท็กซี่ราคาตายตัว” คือบริการรถแท็กซี่ที่เชื่อมระหว่างสนามบินนาริตะและเขต 23
เขตของกรุงโตเกียวด้วยราคาตายตัวที่กำหนดล่วงหน้า แม้ว่าจะมีค่าใช่จ่ายที่สูงกว่ารถไฟ
หรือรถโดยสาร แต่มีความสะดวกในกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลาเช้าตรู่หรือเวลา
ค่ำในช่วงที่ไม่มีการคมนาคมชนิดอื่นๆให้เลือก หรือในกรณีที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3 - 4 คน
ท่านสามารถใช้บริการโดยการเลือกแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารรถแท็กซี่
ที่ให้บริการในสนามบินนานาชาตินาริตะโดยไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ที่ลานจอดรถแท็กซี่ของสนามบินนาริตะจะคอยให้คำแนะนำแก่ท่าน ทั้งนี้ อัตรา
ค่าแท็กซี่แบบตายตัวนี้เป็นบริการที่เดินทางโดยอาศัยทางด่วน ดังนั้น ในกรณีที่เดินทางจาก
สนามบินนาริตะไปยังสถานีโตเกียว (ผ่านทางด่วนเคโยโดโระ) แม้ว่าอัตราค่าโดยสารแบบ
ตายตัวจะคิดเป็นเงิน 20,000 JPY ท่านต้องจ่ายเงินค่าทางด่วนและค่าผ่าน (ETC) เพิ่มต่าง
หาก นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงเวลา 22:00 ถึงตี 5 ของวันถัดไปท่านต้องจ่ายอัตราค่าบริการ
สำหรับช่วงดึกและเช้าตรู่เพิ่ม

*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

 
ค้นหา