HOME ชินจุกุ
ชินจุกุ
ชินจุกุ

ชินจุกุ

ชินจูกุที่มีศาลาว่าการโตเกียวซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองโตเกียวนั้นเป็นพื้นที่น่าตื่นเต้น ที่มีผู้คนคับคั่งทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำเรียงรายอยู่ เช่น “อิเซตัน” “ทาคาชิมายะ” “ห้างสรรพสินค้าเคโอ” “ห้างสรรพสินค้าโอดะคิว” เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

Latest Spot Info

  • Events
  • Coupons
  • Menu
  • Appealing
  • Goods

อาหารการกิน

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก