ชินจุกุ
ชินจุกุ

ชินจุกุ

ชินจูกุที่มีศาลาว่าการโตเกียวซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองโตเกียวนั้นเป็นพื้นที่น่าตื่นเต้น
ที่มีผู้คนคับคั่งทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำเรียงรายอยู่ เช่น
“อิเซตัน” “ทาคาชิมายะ” “ห้างสรรพสินค้าเคโอ” “ห้างสรรพสินค้าโอดะคิว” เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

Latest Spot Info

  • Coupons
  • Events
  • Goods
  • Appealing

บทความที่เลือก