ภูมิภาคคันไซ

Business hours for facilities may be affected by COVID-19. Shop websites may not be updated with the latest information, so please use caution when visiting.

Articles published after March 2020 are available for researching experiences so that you are ready to explore and enjoy Japan at a later time.


ค้นหาบทความ

 • ห้ามพลาด
 • เทศกาล
 • สิทธิพิเศษ
 • ความชื่นชอบ
 • ฮาวทู

Top 10 Hotels Near Osaka's Most Popular Cherry Blossom Spots

ปราสาทโอซาก้า/เท็มมะบะชิ/เคียวบะชิ โรงแรม

In Osaka, people celebrate cherry blossom season from late March to early April. There are numerous famous cherry blossom spots in Osaka, such as Osaka Castle Park (home to almost 3,000 cherry trees), Kema Sakuranomiya Park (which has around 4,800 cherry trees), and the nearby Mint Bureau. Here are some of the most popular hotels to stay in during the sakura season, with stunning sakura views from your window! Photo: Booking.com

The Hottest Buys at BicCamera Namba: Here’s What Foreign Visitors are Snapping Up Since Japan Reopened

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

BicCamera Namba is a must-visit when searching for home electronics in Osaka! It’s conveniently accessible from both Osaka Metro’s Namba and Nipponbashi stations. The store is a must-visit for foreign tourists, offering a diverse range of products, including electronics, cosmetics, alcohol, and more! After the easing of Japan’s travel restrictions in October 2022, the shop has seen an influx of visitors from abroad. Curious to see what people are buying after visiting Japan for the first time in a while, we’ve decided to take a trip and get some first-hand accounts!

Cool Down in the Hot Summer! 10 Refreshing Places to Visit in Kyoto in Summer

สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ ศาลเจ้า

Kyoto is a popular tourist destination both domestically and internationally. Situated in a basin surrounded by mountains, summers are hot and humid, and on many days the temperature exceeds 30°C. However, Kyoto also has cool summer destinations, including mountains, the seaside, and rivers. In addition to beautiful natural scenery, there are plentiful experiences and activities to get a feel for the city’s summer atmosphere. Here are 10 cool spots in Kyoto where you can beat the heat, from famous sites like Shimogamo Shrine, Tadasu-no-Mori, Kibune, and Arashiyama Bamboo Forest to less frequented areas away from the city.

Kansai Cherry Blossoms Guide: Best 8 Places To See Sakura in Osaka, Kyoto and Nara (2023)

อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ การท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ

Experience the stunning beauty of Japan's famous cherry blossoms in Kansai's most picturesque locations. This comprehensive guide highlights the top 8 spots in Osaka, Kyoto, and Nara to witness the blooming of sakura trees. Whether you're a nature lover or a photography enthusiast, these places offer breathtaking vistas that will leave you in awe of the ephemeral beauty of cherry blossoms. * Note that access to grounds and events may be canceled to prevent the spread of Covid-19. Please check the latest information on the official website.

Where You Should Stay in Gion/Higashiyama: Best Areas & Top Hotels For Visitors

กิอง/คาวะระมะจิ/วัดคิโยมิสึเดระ โรงแรม

Gion is one of Kyoto's most visited areas, and for a good reason. Gion is one of the oldest geisha districts in Japan; it exudes tradition, is stunningly beautiful, and is filled with streets, temples, shops, and entertainment to explore. Although a beautiful area to wander during the day, Gion really comes alive at night. Staying in Gion will let you enjoy everything this traditional district offers. Main image: PIXTA

เลือกสถานที่

 • กิอง/คาวะระมะจิ/วัดคิโยมิสึเดระ
 • โกเบ/ซันโนะมิยะ/คิตะโนะ
 • ชินเซไก/เท็นโนจิ/สึรุฮะชิ
 • สถานีรถไฟเกียวโต/วัดโทจิ
 • นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบะชิ
 • นาระ/อิโคะมะ/เท็นริ
 • อะระชิยามะ/อุซุมะซะ
 • อุเมดะ/สถานีรถไฟโอซาก้า/คิตะชินจิ
 • USJ/นันโค

ค้นหาจากพื้นที่

ภูมิภาคคันไซ
ภูมิภาคคันไซ
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ใช้กับสมาร์ทโฟนได้
หากดูในสมาร์ทโฟนจะสนุกกับคอนเทนต์ต่างๆยิ่งขึ้น เข้าไปดูกันเลย!https://livejapan.com/th/in-kansai/