ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อื่นๆ

ภูมิภาคคันไซของศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อื่นๆ

เทศกาลต่าง ๆ เช่น งานดันจิริที่คิชิวะดะในโอซาก้า โยซาโคอิที่โคจิ ฯลฯ มีจุดเด่นอยู่ที่การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจนสืบทอดยาวนานมาถึงปัจจุบัน

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่