ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อื่นๆ

ฮอกไกโดของศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม อื่นๆ

เทศกาลต่าง ๆ เช่น งานดันจิริที่คิชิวะดะในโอซาก้า โยซาโคอิที่โคจิ ฯลฯ มีจุดเด่นอยู่ที่การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจนสืบทอดยาวนานมาถึงปัจจุบัน