ศิลปะแบบดั้งเดิม อื่นๆ

ภูมิภาคคันไซของศิลปะแบบดั้งเดิม อื่นๆ

สถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อย วัดโฮริวจิที่นาราเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

บทความที่เลือก