ศิลปะแบบดั้งเดิม อื่นๆ

พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียวของศิลปะแบบดั้งเดิม อื่นๆ

สถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อย วัดโฮริวจิที่นาราเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

สถานที่ยอดนิยม

เลือกสถานที่

บทความที่เลือก